nieuws

Bataljonsbunker in Rockanje met sloop bedreigd

Zoals het er nu naar uitziet wordt de bataljons hoofdkwartierbunker in Rockanje gesloopt. Iets wat Stichting Menno van Coehoorn koste wat het kost wil voorkomen: "Het slopen van die bunker zou de historische waarde van het hele complex teniet doen."
De stichting strijdt voor het behoud van historische verdedigingswerken en doet een verwoede poging om de bunker te redden. "Je kunt echt niet elke Duitse bunker bewaren, daar ben ik het ook mee eens, maar het gaat hier om een bijzonder complex met immense historische waarde', vertelt Bram Kap.
"In de bewuste bunker heeft de commandant gezeten, die zorgde voor de bevelvoering op het hele eiland Voorne. Er hebben hier tijdens de Tweede Wereldoorlog honderden Duitse soldaten gelegerd gezeten." Volgens Kap is de verzameling bunkers een perfect voorbeeld van een bataljons hoofdkwartier. "Dit complex is uniek."

Gesloopt

De bunker moet plaats maken voor uitbreiding van het bedrijf van de eigenaar van het perceel. Omdat het niet op de erfgoedlijst staat, kan dat gewoon. De stichting heeft alsnog een verzoek tot monumentenstatus ingediend.
In 2003 heeft de gemeente een inventarisatie van de bunkers gedaan, vertelt wethouder Henk de Graad. "De bunkers die bewaard zouden moeten blijven, zijn op een lijst van waardevol militair erfgoed gekomen en deze staat er niet op. We zien vooralsnog weinig reden om af te wijken van die lijst."
De commissie zal volgens De Graad met de monumentenaanvraag opnieuw naar de bunker kijken, maar over de uitkomst daarvan kan hij nog niets zeggen.