nieuws

Miljoenen voor stedelijke vernieuwing

geld.cropresize.tmp.jpg
geld.cropresize.tmp.jpg
ROTTERDAM - Rotterdam, Dordrecht en Schiedam krijgen de komende 4 jaar samen bijna 200 miljoen euro van minister Van der Laan. Dat is een kwart van het totale bedrag dat Van der Laan beschikbaar stelt voor de 31 grootste gemeenten van Nederland.
Met het geld moeten woningen, straten en pleinen worden opgeknapt. De gemeenten hebben vooraf investeringsplannen moeten indienen. Ook de provincies hebben geld gekregen van het Rijk. De Provincie Zuid-Holland ontvangt 69 miljoen euro voor stedelijke vernieuwing.