nieuws

Leefbaar Rotterdam wil bossen aanplanten voor klimaat

Leefbaar Rotterdam denkt graag met de gemeente mee over het terugdringen van CO2 en het verduurzamen van Rotterdam. De partij vindt alleen dat de plannen van het Rotterdamse Klimaatakkoord te weinig concreet zijn.
Daarom komt de partij de komende tijd met eigen klimaatplannen. Het eerste concrete plan is het aanplanten van honderdduizend bomen in daarvoor geschikte Rotterdamse gebieden. Volgens de partij zijn er veel plekken waar alleen maar gras en onkruid groeit. Lees meer: Leefbaar Rotterdam komt met eigen klimaatplannen: thorium en waterstof Leefbaar rekent dat op een hectare land zo'n vierduizend bomen passen, die een euro per stuk kosten en vijftig cent voor het planten. Bomen zetten CO2 om in zuurstof en kunnen daarom bijdragen aan het probleem van te veel CO2-uitstoot. Ook vangen bomen fijnstof op en helpt vergroening bij het opnemen van regenwater.
Als voorbeeld van een gebied waar veertigduizend bomen zou passen, noemt Leefbaar de Eendrachtspolder bij de roeibaan ten noorden van de Zevenhuizerplas. De partij vraagt het college om uit te zoeken welke gebieden nog meer geschikt zijn om een bos in aan te planten.