nieuws

Geen stinkende schepen meer aan Rotterdamse Parkkade

Na de binnenvaart en de veerboten in Hoek van Holland, kunnen nu ook kleinere zeeschepen in het centrum van Rotterdam aan de stekker. Vandaag is aan de Parkkade een proef met mobiele walstroom gestart. Hierdoor hoeven schepen hun motoren voor bijvoorbeeld verlichting niet meer te laten draaien op vervuilende en lawaaiige dieselaggregaten, maar kunnen ze kiezen voor elektriciteit.
Wilson Agency is de eerste gebruiker van de mobiele walstroommogelijkheid. Van de 125 schepen heeft de rederij 80 schepen die walstroom kunnen gebruiken. De kosten vallen volgens directeur Robert Bravenboer mee. "We moeten alleen voor deze mobiele variant een stekkerdoos in de machineruimte aanpassen."
De keuze voor walstroom was voor de rederij vanzelfsprekend: "We zijn een Noorse rederij en staan voor vergroening. Wij hebben altijd gedacht dat dit eraan zou komen. En net als in Noorwegen liggen we met onze kustvaarders dicht bij de bewoonde wereld. Elektriciteit is veel schoner. Ik hoop wel dat we een soort standaardisering krijgen, zodat we in alle havens dezelfde aansluiting krijgen."

Vijf systemen

De komende maanden gaat Rotterdam vijf verschillende systemen testen: een proef met waterstof, met een batterij, (bio)LNG en hybride oplossingen waarbij verschillende bronnen worden gecombineerd. De eerste variant staat nu op de kade, en dat is deze waar stroom wordt gegenereerd met zonnepanelen.
Bij de proef wordt vooral gekeken naar technische en commerciële haalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en de impact op de omgeving. Directeur Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam: "Tijdens de proeven worden metingen gedaan om geluid en emissies van de systemen te bepalen ten opzichte van hetzelfde schip dat met eigen generatoren stroom opwekt."

Schonere lucht

"Met walstroom slaan we twee vliegen in een klap: we krijgen schonere lucht en minder CO2", aldus wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid en Luchtkwaliteit). "Onze ambitie is om uiteindelijk alle schepen aan de walstroom te krijgen, te beginnen bij kades vlakbij woonwijken. Deze proef is daarvoor een belangrijke stap."
Walstroom is relatief makkelijk aan te leggen en rendabel te maken voor de binnenvaart en veerboten. De eerste verbruiken betrekkelijk weinig energie, de tweede varen op vaste routes zodat, afgezien van de schepen zelf, in slechts enkele havens voorzieningen nodig zijn.
Walstroom voor de zeevaart is complexer gezien het forsere stroomverbruik en het feit dat schepen veel verschillende havens aanlopen. Dat vereist samenwerking tussen havens, terminals en rederijen.

Cruiseschepen

Of ook cruiseschepen in het centrum ooit op walstroom over stappen, ligt aan een verkenning die nog moet plaats vinden, aldus wethouder Bonte. "Als we die schepen aan de stekker leggen, gaat het hele centrum op zwart. Zoveel energie gebruiken ze. We moeten kijken of dit hier ooit haalbaar, of dat we de schepen naar een andere plek moeten verplaatsen."
Met de proef is circa vijfhonderdduizend euro gemoeid. Het geld komt grotendeels van het Rijk vanuit de Nationale Samenwerkingsovereenkomst Luchtkwaliteit. Doel hiervan is de luchtkwaliteit in met name stedelijke gebieden te verbeteren.
Na mobiele walstroomproef aan de Parkkade wordt in 2020 een tweede proef gestart. Deze is gericht op innovatieve walstroom concepten voor grotere zeeschepen. Hiervoor is anderhalf miljoen euro beschikbaar.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of filmpje via WhatsApp: +3197012113165 of mail: nieuws@rijnmond.nl!