nieuws

Rotterdam krijgt nieuwe woonwagenkampen

Binnen vijf jaar moet Rotterdam een nieuw woonwagencentrum met maximaal twintig plaatsen krijgen. Mogelijk komt er later nog een tweede locatie bij. Daarnaast wordt onderzocht of ook het aantal standplaatsen op bestaande kampen kan worden uitgebreid.
Met deze maatregelen wil de gemeente tegemoetkomen aan de vraag van woonwagenbewoners om meer standplaatsen. Eerder voerde Rotterdam een zogenoemd 'uitsterfbeleid': vrijgekomen plekken werden niet meer ingevuld. Het nieuwe woonwagenbeleid van het stadsbestuur moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Woonwagencultuur

Het verhogen van het aantal standplaatsen is een trendbreuk met de afgelopen decennia en is ingegeven door uitspraken van het Europese Hof van de Rechten voor de Mens dat de woonwagencultuur beschermd dient te worden.
Verder oordeelde de Rotterdamse rechter in oktober dat vijf eerder afgesloten plaatsen op De Kievit, het grootste kamp, weer bewoond mogen worden. De gemeente gaat deze toewijzen aan mensen die het hiervoor het langst op de wachtlijst staan.
Bij de zes andere Rotterdamse woonwagenlocaties onderzoekt de gemeente of uitbreiding van het aantal standplaatsen mogelijk en wenselijk is. Op deze locaties komen niet meer dan twintig standplaatsen, zo is de wens van het College van Burgemeester en Wethouders.

Champagne nog niet open

Voor bewoner Jan Markesteijn van woonwagencentrum Charlois is het nog te vroeg de champagne open te trekken. "Maar we zijn er wel heel blij mee", verwoordt hij het gevoel van veel medebewoners. "Maar eerst zien of het beleid er ook daadwerkelijk komt."
Markesteijn verwacht dat de plekken snel gevuld zullen zijn. "Er is een schrijnend tekort. Kinderen kunnen de ouderlijke wagen niet meer uit en blijven daarom thuis wonen."

Kermisexploitanten

Ook komen er veranderingen op de twee locaties voor kermisexploitanten aan het Terbregsehof en in de Spaanse Polder. Deze twee worden opnieuw ingericht en brandveiliger gemaakt. Lege standplaatsen, die nu soms als opslag worden gebruikt, geeft de gemeente vrij, zodat er nieuwe standplaatsen bij komen.
Met deze maatregelen wil de gemeente tegemoetkomen aan de behoeften van woonwagenbewoners voor een eigen plek. Eerder voerde Rotterdam een zogenoemd 'uitsterfbeleid: vrijgekomen plekken werden niet meer ingevuld.

Standplaatsen gekraakt

Er is onder woonwagenbewoners veel vraag naar plaatsen. Soms wonen er drie generaties in één wagen of worden afgesloten plaatsen gekraakt om er vervolgens zonder voorzieningen als gas, licht en water te gaan leven.
De verwachting is dat de gemeenteraad in de eerste maanden van 2020 een oordeel velt over een nieuw woonwagenbeleid.