nieuws

Provincie: Chemours moet uitstoot GenX nóg sneller terugdringen

© Rick Huijzer
De provincie Zuid-Holland wil dat de uitstoot van GenX door het Dordtse Chemiebedrijf Chemours nog sneller omlaag gaat. Volgens de provincie is dat technisch mogelijk. GenX is mogelijk kankerverwekkend.
"Het bedrijf gaf eerder aan dat het haalbaar is om de emissies van organische fluorverbindingen via de lucht in 2030 terug te dringen tot 99 procent", schrijft de provincie. "Maar uit onderzoek van een ingenieursbureau op initiatief van de provincie blijkt dit al in 2025 te kunnen."
Lees meer: Chemours investeert in reductie GenX
In de nieuwe vergunning staat de provincie toe dat vanaf 2021 nog hooguit 3,2 kilogram van de GenX-stof FRD per jaar via de lucht uitgestoten mag worden. Chemours kondigde eerder aan dat ze komend jaar zich zou beperken tot 6 kilo. In 2017 was dat nog 600 kilo.
Ook het lozen van GenX in het water moet in 2020 nihil zijn. In een jaar tijd mag Chemours dan nog maximaal twee kilo ervan in de Merwede terecht laten komen. Chemours ging eerder uit van 12 kilo. Dat was in 2017 nog 1200 kilo.
Ook wil de provincie dat Chemours beter in de gaten houdt waar de stoffen via het afval naar toe gaan. Aanleiding zijn onderzoeken van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Chemours werd eerder al op de vingers getikt omdat illegaal 'GenX-houdend afval' naar België werd vervoerd.
Lees meer: Chemours vervoerde illegaal PFAS afval naar België