nieuws

200 jaar verkiezingsstrijd bij elkaar gebracht in Vlaardingen

ROTTERDAM - De strijd om de lokale kiezer in Vlaardingen in de afgelopen 200 jaar is bijeengebracht in een tentoonstelling in de stadsbibliotheek in de Waalstraat.
Stadsarchivaris Harm Jan Luth heeft propagandamateriaal en krantenartikelen verzameld en verwerkt tot een overzicht van 200 jaar gemeenteraadsverkiezingen en politieke propaganda.
1824: stemmen slechts voor welgestelden
In 1824 mocht er in Nederland voor het eerst gestemd worden voor het lokaal bestuur. Er was toen nog geen algemeen kiesrecht; stemmen was een voorrecht voorbehouden aan welgestelden. Van de 6.000 Vlaardingers mochten er 325 stemmen omdat zij man waren, ouder dan 23 jaar en minstens 13 gulden belasting hadden betaald. Bijna 100 jaar in 1917 kregen alle mannen het kiesrecht, het algemeen kiesrecht voor vrouwen volgde in 1922.
'Vroeger was het harder dan nu'
Het valt de stadsarchivaris op dat het er vroeger harder aan toeging dan nu. Vooral in de jaren 1910-1930 werd er flink op de man gespeeld. "Mensen worden met naam en toenaam weggezet als leugenaar om zo te voorkomen dat iemand tot gemeenteraadslid wordt gekozen", aldus de stadsarchivaris. In de kerk werd openlijk opgeroepen niet te stemmen op de partij van de sociale beweging: de SDAP, de voorloper van de PvdA.
Vlaardingen als rode stad
Inmiddels is Vlaardingen een 'rode' stad. Sinds de Tweede Wereldoorlog neemt de PvdA zitting in het college en is sindsdien zelfs de grootste partij, op één keer na toen ze voorbij werden gestreefd door de SP. De jaren 70 waren een roerige tijd in Vlaardingen. Toen werd de stad bestuurd door een links college van vier PvdA-wethouders en één van de PPR. Dat viel bijzonder slecht bij oppositie en ambtenaren. De VVD en het CDA voelden zich gepasseerd, zeker gezien hun zetelwinst toen.
De tentoonstelling 200 jaar gemeenteraadsverkiezingen en politieke propaganda is t/m 5 maart 2010 te bezichtigen.
De gemeente heeft ook een stemwijzer gelanceerd. Die is te vinden op www.vlaardingen.nl/stemwijzer.