nieuws

Oppositie Rotterdam wil dat college actiever informeert over Feyenoord City

Artist Impression Feyenoord City
Artist Impression Feyenoord City
De oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad heeft de indruk dat het college van B&W weinig vat heeft op het project Feyenoord City. In een brief eisen de zes partijen dat het college ze vóór eind januari 2020 bijpraat over de bouw van het stadion. Ze hebben alle informatie nodig omdat in het nieuwe jaar belangrijke besluiten op stapel staan.
Aanleiding voor 50Plus, Partij voor de Dieren, SP, Leefbaar Rotterdam, Denk en NIDA om het gemeentebestuur op zijn informatieplicht te wijzen, is onder meer het bericht dat de bouw van het nieuwe voetbalstadion onlangs opnieuw met een jaar is uitgesteld.
Het nieuws kwam net een week na een voortgangsrapportage over het project waarin het uitstel niet was genoemd. Raad en college werden er door verrast. "Dit bevestigt het beeld dat er geen regie en controle is op het project vanuit de gemeente", schrijven de oppositiepartijen. Lees meer: Politiek verbaasd over nieuw uitstel Feyenoord City, gemeente blijft geduldig
Een brief van de provincie Zuid-Holland van begin 2019 met kritische noten over het voorontwerpbestemmingsplan lijkt in de la te liggen. Daarbij gaat het om zaken als externe veiligheid, detailhandel, bedrijventerrein, wonen, water en natuur. Wanneer wordt daar iets mee gedaan, vragen de zes zich af. "Het zal namelijk zeker niet de eerste keer zijn dat door gedoe met vergunningen een oplevering van een project gierend uit de hand loopt."
De oppositie vindt dat het college de gebiedsontwikkeling en bouw van Feyenoord City teveel overlaat aan het 'private' BVO Feyenoord en stadion Feyenoord. "Dit is", zo schrijven ze, "natuurlijk totaal niet aan de orde als het gaat over vergunningverlening en de externe veiligheid waar de provincie Zuid-Holland in haar brief over heeft."
Lees meer: Raad Rotterdam eist uitleg wethouder Van Gils over Feyenoord City De oppositiepartijen willen nu weten welke 32 instanties allemaal betrokken zijn bij de besluitvorming over het stadion. Het gaat onder meer om de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Evides, kabel- en leidingsorganisaties, de Veiligheidsregio en ProRail. Ook willen ze weten wat die instanties allemaal hebben geadviseerd en gecommuniceerd over het de bouw van Feyenoord City.
De informatie willen ze graag vóór 27 januari hebben, besluiten ze hun brief.