nieuws

Voorlopig nog geen goederentreinen over Hoekse Lijn

De terminal van Vopak in de Vlaardingse haven is voorlopig nog niet bereikbaar voor het goederenvervoer over spoor. De vergunningen ontbreken om het nieuwe spoor naar de Vulcaanhaven te kunnen gebruiken.
De terminal van Vopak werd losgekoppeld van het oude spoor bij de start van de ombouw naar de lightrailverbinding in het voorjaar van 2017. De vernieuwing leidde onder meer tot verplaatsing van het rangeerterrein.

Vergunningen

Door de verplaatsing moesten nieuwe (omgevings)vergunningen bij de Milieudienst Rijnmond DCMR worden aangevraagd door het projectbureau Hoekse Lijn. Het gaat onder meer over de mogelijke geluidshinder die zou kunnen worden veroorzaakt voor bewoners van de naastgelegen Oostwijk in Vlaardingen.
"Voordat de gemeente de vergunningen kan verlenen en een bestemmingsplanwijziging in gang kan zetten, zijn onderzoeksresultaten van DCMR nodig", zegt een woordvoerder van de gemeente Vlaardingen. "Deels zijn deze inmiddels binnen, maar op andere uitkomsten wachten we nog. Op basis van deze onderzoeken weten we ook of er nog extra maatregelen genomen moeten worden om geluidsoverlast voor bewoners van de Oostwijk tegen te gaan.”
Vopak hoopt dat de vergunning zo snel mogelijk kan worden gegeven. Een woordvoerder schrijft: "De Hoekse Lijn is niet alleen van belang voor personenvervoer, maar ook zeer belangrijk voor vervoer van eetbare oliën en biobrandstoffen van en naar Vopak Vlaardingen. In 2015 heeft Vopak geïnvesteerd in een nieuw verladingsstation voor rail."
Door het mislopen van het werk en inkomsten kunnen Vopak en vervoerders aanspraak maken op de compensatieregeling die bij het project hoort. Gesprekken tussen Vopak en de projectleiding zijn gaande. Over de inhoud doen zij geen mededelingen.
In de achterliggende periode is overigens met toestemming van de gemeente Vlaardingen het goederenvervoer getest. Dit was nodig voor de spoorbeveiliging.

Spoorbeveiliging

Overigens zijn de problemen met de spoorbeveiliging op de hele Hoekse Lijn nog niet verholpen. Dagelijks wordt het spoor nog gereset. Dat is nodig omdat de beveiliging aangeeft dat een baanvak bezet is, maar er in werkelijkheid geen metro staat.
De regels schrijven voor dat een metrobestuurder dan op zicht mag rijden en een 'bezet' gebied met een maximum snelheid van 9 kilometer per uur kan binnenrijden. Bij het eerstvolgende baanvak dat is vrijgegeven, kan het tempo weer worden opgevoerd naar de normale baansnelheid.
De RET benadrukt dat de situatie voor metroreizigers veilig is. Het vervoersbedrijf hoopt dat bij een volgende update van de software het probleem is verholpen.