Zeven regiogemeenten ondertekenen Schone Lucht Akkoord

Tientallen Nederlandse gemeenten, provincies en het Rijk hebben maandag het Schone Lucht Akkoord ondertekend. In het akkoord staan maatregelen om de lucht in Nederland schoner en gezonder te maken. Ook zeven gemeenten uit de regio Rijnmond ondertekenden de overeenstemming.

Het akkoord bestaat uit landelijke maatregelen, algemene bepalingen en uitvoeringsplannen per gemeente om de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide te verminderen. De maatregelen moeten in 2030 minimaal vijftig procent gezondheidswinst opleveren ten opzichte van 2016.

Het akkoord bouwt verder op bestaand beleid, zoals het klimaatakkoord en de aanpak van stikstof. Het Rijk heeft er vijftig miljoen euro voor uitgetrokken. Zo wil het kabinet onder meer dat mobiele bouwmachines schoner worden en komen er nieuwe emissie-eisen voor de industrie.

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Papendrecht, Rotterdam en Schiedam ondertekenden ook het akkoord.

Zo wil Rotterdam onder meer zorgen voor de aanleg van walstroom en schone bouwlogistiek. De gemeente Hoeksche Waard stimuleert het fietsgebruik en schoon (openbaar) vervoer en vergroent het eigen wagenpark door elektrische auto's aan te schaffen. In Alblasserdam wordt onderzocht of met nieuwe technieken de lucht die uit de Noordtunnel (A15) komt, eerst gezuiverd kan worden. "Dat kunnen we echt niet alleen, daarom ben ik ook blij met dit akkoord", zegt wethouder Arjan Kraijo.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Rotterdam Hoeksche Waard groen
Deel dit artikel: