nieuws

Terminal APM paar uur gesloten door onaangekondigde staking

De containerterminal van APM 2 op de Maasvlakte is  dinsdagmiddag tussen 14:00 uur en 16:30 gesloten geweest. Reden was een niet aangekondigde staking van het personeel van APM 1.
Zo'n 120 personeelsleden van APM 1 hadden zich voor de poort van de terminal verzameld. Zij lieten de vrachtwagens niet het terrein van APM 2 op rijden. De wagens werden doorgestuurd naar Maasvlakte Plaza.
De medewerkers voerden vooral actie omdat ze zich afvragen of APM 1 afspraken wel gaat nakomen, zegt Joost van der Lecq van FNV Havens. "Sinds 2013/2014 is er een nieuwe terminal van APM gekomen. Toen zijn afspraken gemaakt dat medewerkers die toen bij APM 1 werkten, zich konden aanmelden om bij APM 2 te gaan werken." Ze zouden dan voorrang moeten krijgen op andere sollicitanten.
Hoewel het destijds wel is voorgekomen dat medewerkers naar de andere terminal zijn gegaan, is er op dit moment nog geen goedkeuring van de Ondernemingsraad van APM 2 op dit vlak. "De discussie loopt al jaren en er zit geen voortgang in. Ze zijn het zat en vinden het tijd om dat te laten zien."
Het verloop van de acties was ook afhankelijk van reguliere gesprekken tussen bonden en directie in Ridderkerk. "Maar het ligt er ook aan hoe dat overleg met de directie gaat. Als dat mislukt, weet ik het niet." Uiteindelijk verliep dat allemaal naar tevredenheid.
Het werk op beide terminals lag stil. Het personeel van de volgende shift bij APM 1 had zich aangesloten bij de collega's die de actie begonnen.