nieuws

Tik op de vingers voor Rotterdams thuiszorgbedrijf

© Pixabay
Het Rotterdamse thuiszorgbedrijf Sara's Thuiszorg heeft een zogeheten 'aanwijzing' gekregen van de Inpsectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het bedrijf moet maatregelen nemen om de zorg goed en veilig te maken. Als bij een volgende controle de problemen niet zijn opgelost, dan kan er een dwangsom volgen.
Sara's Thuiszorg in een Rotterdams eenmansbedrijf. Volgens de IGJ schiet het bedrijf op meerdere plekken tekort, zoals veiligheid. Ook is het niet altijd zeker dat de cliënten van Sara's Thuiszorg de zorg krijgen die ze nodig hebben. Zo blijkt dat de zorg die in het zorgplan staat niet overeen komt met de zorg die cliënten krijgen.
Ook de samenwerking met andere instanties, zoals de huisarts en de apotheker, verloopt volgens de inspectie niet goed. Dat is ook gevaarlijk voor cliënten. Zo wordt medicatie niet altijd volgens voorschrift verstrekt.
Ook kan Sara's Thuiszorg niet altijd garanderen dat personeel dat wordt ingezet bevoegd is om zorg te verlenen.
Sara's Thuiszorg heeft tot 30 april de tijd om verbeteringen door te voeren.