nieuws

Rotterdam kan gaan werken aan verbetering jeugdzorg

De gemeente Rotterdam kan gaan werken aan een flinke verbetering van de jeugdzorg in de stad. De afgelopen maanden hebben leden van de Rotterdamse gemeenteraad de problemen die er zijn, onderzocht en gekeken wat er beter kan. Dat plan is woensdag besproken met verantwoordelijk wethouder Judith Bokhove.
De belangrijkste conclusie van het rapport is toch wel dat de manier waarop de jeugdzorg zou moeten werken, heel erg verschilt met de werkelijkheid. Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf: “In de praktijk blijkt dat jongeren te maken hebben met wachttijden en dat ze nodeloos door het systeem gepompt worden”.
Jongeren op de wachtlijst krijgen ook geen tijdelijke zorg. Hoogwerf zegt dat daardoor die jongeren onbehandeld blijven. “De problematiek wordt dan alleen maar zwaarder.”
In de vergadering van woensdag werd ook gezegd dat een van de jeugdzorgwerkers zijn eigen kind, als het behandeld zou moeten worden, niet bij jeugdzorg zou willen onderbrengen. Christine Eskens, fractievoorzitter van het CDA: ”Hij zei daarna: 'ik zou mijn kind daar niet aan toe vertrouwen, omdat ik bang zou zijn dat 'ie niet de juiste hulp zou krijgen'”.
Tekst gaat verder onder de video

Doolhof

Volgens Eskens is de zorg soms een doolhof geworden. Daarbij is het heel moeilijk om aan het begin goed te kijken welke hulp het kind nodig heeft en of 'ie dan daadwerkelijk ook bij de juiste instelling komt. De kans bestaat dat het kind bij diverse instellingen langs moet. “Maar dan zijn vaak de problemen vele malen erger dan aan het begin was”.
De afgelopen maanden was er in de raad regelmatig een pittige discussie met wethouder Bokhove. Zij herkende de voorgestelde problemen en knelpunten niet voldoende. In een van de debatten had Hoogwerf zelfs papieren over wachtlijsten, die Bokhove niet kende. Na het zoveelste debat is toen voorgesteld dat de raad zelf instanties en ook ouders gaat spreken.
De raad heeft nu ook een groot aantal aanbevelingen gedaan om de jeugdzorg te verbeteren. Wethouder Bokhove heeft woensdag gezegd die over te nemen. Volgens Tanya Hoogwerf is het nu een winst dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Iedereen weet nu duidelijk welke problemen er zijn, de oplossing daarvoor zoeken is de volgende stap.
Eskens: “Dan gaat het over de vraag wie nu verantwoordelijk is. Laat de instellingen nu vooral beginnen bij de zorg voor het kind", stelt ze voor. Volgens haar moet ook de samenwerking tussen alle partijen beter. "Daarnaast moet de wethouder ook echt ook werk gaan maken aan meer personeel in de jeugdzorg. het tekort aan menskracht en financiën is het grootste knelpunt.”
Om toezicht te houden of het nu echt goed gaat, wil Leefbaar Rotterdam daar een aparte commissie voor in het leven roepen. Niet de gemeente die zijn eigen vlees keurt, maar juist advocaten die dagelijks met deze zaken werken. Maar ook kunnen ouders, jongeren en hulpverleners. Binnenkort wordt hierover gestemd in een gemeenteraadsvergadering als het hele plan van de raad wordt behandeld.