nieuws

Unieke zandwallen Ouddorp krijgen opknapbeurt

De gemeente Goeree-Overflakkee trekt 50 duizend euro uit voor het onderhoud van de historische zandwallen in Ouddorp. Een groep van 24 grondbezitters wil met het geld een deel van de 34 kilometer aan zandwallen aanpakken.
In de middeleeuwen legden boeren aarden wallen aan rond hun akkers als afscheiding, maar ook om vee en stuifzand tegen te houden.
Deze zogeheten schurvelingen werden soms verder opgehoogd door boeren met zand van akkergronden. Op die manier kwam een vruchtbaarder bodem bloot te liggen. De zo ontstane zandwallen zijn op bepaalde stukken wel vijf meter hoog.
Inmiddels groeien er allerlei bijzondere planten op de zandwallen en voelen vlinders en andere insecten zich er goed thuis.
De laatste jaren dreigden de zandwallen verloren te gaan. Particulieren weten vaak niet wat ze er precies mee aanmoeten. Sommige stukken zijn omgevormd tot recreatieterrein.
Maatschap Aleman in Ouddorp gaat met het geld het beheer en onderhoud uitvoeren voor 25 grondeigenaren. "Waardevol landschap", zo benadrukt Teunis Aleman van Maatschap Aleman. “De brede vegetatie die groeit op zandwallen en schurvelingen gedijt ernaast niet. Het zijn plantensoorten die alleen groeien op schrale, droge zandgrond.”Lees meer: Uniek Ouddorps zandwallengebied dreigt te verdwijnen