'Meer aandacht voor veilige verduurzaming'

Burgemeester Jan van Belzen van de gemeente Barendrecht pleit voor meer aandacht voor veilige verduurzaming bij mensen thuis. Volgens hem is de veiligheid rond nieuwe technieken, zoals waterstof en huisbatterijen, nu nog niet goed geregeld. "Dat voelt niet goed en gaat een keer mis", zegt hij bij de NOS.

Van Belzen is namens de regio Rijnmond verantwoordelijk voor veilige verduurzaming. Hij pleit voor het delen van kennis over nieuwe technieken en wil meer aandacht voor veiligheid bij de energietransitie. 

Experimenteren

Dat dat hard nodig is, ziet ook Nils Rosmuller van het Instituut Fysieke Veiligheid. Hij hoort steeds extremere verhalen over bewoners die zelf gaan experimenteren met nieuwe vormen van energie.

Batterijen van elektrische auto's die aan elkaar worden gekoppeld en worden gebruikt als thuisbatterijen of mensen die een brand in de accu van een elektrische fiets blussen met een tuinslang zijn daar voorbeelden van. "Hartstikke gevaarlijk, omdat er giftige stoffen bij vrijkomen", zegt hij tegen de NOS.

Hoewel er in steeds meer woonwijken met nieuwe vormen van energie wordt geëxperimenteerd om zo aardgas te vervangen, ontbreekt het in veel gevallen nog aan wetgeving. "Het woord veiligheid komt nauwelijks voor in de beleidsstukken. We denken in Nederland dat we het allemaal goed geregeld hebben, maar dat is voor die nieuwe technieken helemaal niet zo."

Eerste waterstofhuis van de Benelux

In Stad aan 't Haringvliet pakken ze dat anders aan. In de nieuwbouwwijk Havenstadt staat het eerste waterstofhuis van de Benelux. De opgewekte zonnestroom wordt opgeslagen in vaten met 1200 liter waterstof, die in de tuin staan. De warmte daarvan wordt onder meer gebruikt om water te verwarmen. 

Initiatiefnemer Jean-Paul Scheurleer vindt dat veiligheid bij dit soort projecten prioriteit moet krijgen. Waterstof is namelijk explosief, ruik je niet en is een stuk vluchtiger dan aardgas. "We moeten kunnen experimenteren, maar je zal de brandweerman maar zijn die uitrukt naar zo'n huis. Daarom moeten de overheid en de brandweer intensief meekijken met dit soort proeftuinen. Hier hebben we dat goed geregeld."

De gemeente Goeree-Overflakkee en de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zijn dan ook betrokken bij het project en hebben tal van eisen gesteld aan het huis. "De brandweer kent de installatie en gaat ermee oefenen. En er hangen waterstofmelders in het huis", vertelt adviseur Erik Hol. De installatie is goedgekeurd en wordt alleen gebruikt als er deskundigen aanwezig zijn.

Volgens de experts is het van belang dat de hulpdiensten weten welke technieken in een bepaalde woning aanwezig zijn. Volgens Rosmuller zou dat eigenlijk voor elk huis in Nederland moeten gelden.

Deel dit artikel: