nieuws

Forse stijging tijdelijke huisverboden in Rotterdamse regio

Het aantal gevallen van mishandeling, bedreiging en vernieling dat leidt tot een tijdelijk huisverbod is het afgelopen jaar in de Rotterdamse regio fors gestegen. De vijftien gemeenten in het gebied deelden 701 tijdelijke huisverboden uit. In 2018 waren dat er nog 495. Een stijging van 40 procent.
Een verklaring voor de forse stijging is er niet. "Wij zien geen specifieke reden. Ook in de gemeenten in de regio is sprake van een toename," zegt een woordvoerder van de organisatie Veilig Thuis in Rotterdam.
Volgens de onderzoekers van het Verwey Jonker Instituut, dat onderzoek naar het gebruik van het tijdelijk huisverbod, ligt de kwestie anders. Zij wijzen er op dat er tijdelijk minder verboden werden uitgedeeld door de reorganisatie bij de politie en de veranderingen in het sociaal domein.
"Hierdoor verdwenen specifieke functies of afdelingen, of personen met veel kennis van huiselijk geweld, waardoor kennis verloren ging," staat in het rapport te lezen.
"De recente stijging van het aantal huisverboden kan samenhangen met het feit dat de reorganisatie-onrust binnen de politie is verdwenen en kinderziekten in de werkwijze van Veilig Thuis voorbij zijn," vervolgt het rapport.

Vaker

De onderzoekers van het Verwey Jonker Instituut zeggen dat het verbod nog vaker zou kunnen worden opgelegd. Kennis van wanneer het kan worden opgelegd en visie zou ontbreken, aldus de deskundigen.
Huisverboden worden opgelegd voor personen van 18 jaar of ouder. Ze duren maximaal 28 dagen. Het merendeel van de verboden wordt uitgedeeld aan mannen.