nieuws

Wielewaalers verliezen hoger beroep over verkoop

Een groep bewoners van de Rotterdamse Wielewaal is door het gerechtshof in Den Haag in het ongelijk gesteld. Die oordeelde dat woningcorporatie Woonstad en de gemeente Rotterdam correct hebben gehandeld met de verkoop van een deel van de wijk aan een projectontwikkelaar
De bewoners spanden hoger beroep aan tegen een uitspraak van de rechtbank uit 2019. Daar vonniste de rechter dat de bewoners niet het recht hebben om hun huis te kopen en op te knappen. Dat oordeel wordt nu dus overgenomen.

Vakantiepark-stijl

De Wielewaal in Rotterdam-Charlois is verouderd en staat op de nominatie voor sloop en herbouw. Een groep bewoners, verenigd in de Unie van en voor Wielewaalers, strijdt daar al jaren tegen. Zij willen het groene karakter van hun wijk met laagbouw behouden.
Woonstad heeft in samenspraak met de Gemeente Rotterdam een plan gemaakt voor een nieuwe wijk met meer en hogere woningen. In het plan zijn zowel sociale huurwoningen, vrije sector en koopwoningen voorzien.
De Unie Van en Voor de Wielewalers wil een eigen bouwplan uitvoeren met relatief kleine, compacte huizen die lijken op de huidige woningen in vakantiepark-stijl.
Het hof oordeelde dinsdag dat Woonstad de grond mocht verkopen aan ontwikkelaar BPD. Volgens het gerechtshof is komen vast te staan dat Woonstad alleen een deel van de grond in de Wielewaal verkoopt, nadat de woningen zijn gesloopt.

Nieuwbouw

Volgens de huidige Woningwet geldt de aanbiedingsplicht aan zittende bewoners alleen als er een bestaande woning wordt verkocht en niet als het gaat om de verkoop van grond.
In de plannen van gemeente en Woonstad worden alle huizen gesloopt voordat er gestart wordt met nieuwbouw.
Eerder wonnen de huidige bewoners een belangrijke slag toen de Raad van State het bestemmingsplan van tafel veegde. Daarin ontbrak een milieueffectrapportage. Het bestemmingsplan wordt nu opnieuw opgesteld.
De bewoners overwegen sterk om in cassatie te gaan tegen de uitspraak. Binnenkort zullen ze daar definitief over beslissen.