Buurt tegen woningen Parkhaven, politiek twijfelt

“Doe het niet, bouw geen woningen naast de Euromast op de Parkhavenkade." Vele Rotterdammers kwamen woensdag naar het Rotterdamse stadhuis om hun bezwaren nog maar eens duidelijk te maken aan de politiek.

Nee, van goede bewonersparticipatie is net als bij de Tweebosbuurt ook hier geen sprake, klonk het. Dat de plannen inmiddels aangepast zijn is voor velen geen echte verbetering. "Er staan nog steeds volgens de insprekers te veel gebouwen om goed uitzicht op de Euromast, het Park te behouden."

Maar er zijn bij de tegenstanders ook zorgen over de gezondheid en de luchtkwaliteit. Eén inspreker liet de raad weten dat de sociale woningen komen te staan op de plek waar de luchtvervuiling het ergst is, ter hoogte van de tunnelmond.

Een andere inspreker, die huisarts is geweest, vroeg zich af of de wethouder en de bouwers de nieuwe bewoners zullen adviseren ramen en deuren gesloten te houden. "En mensen met hartklachten en zeker kinderen met astma zullen ontraden en verbieden hier te gaan wonen."

Twijfel bij politiek

Voor partijen in de Rotterdamse gemeenteraad is het een ingewikkelde kwestie. Er is een woningtekort en er moet dus flink gebouwd worden. Maar weinig partijen zeggen nu al tegen de plannen te zijn. De meeste partijen zien kansen maar hebben ook wensen.

Leefbaar Rotterdam vindt dat ook de verbeterde plannen te massaal zijn en wil het plan nog eens wordt aangepast. De PvdA wil de garantie dat de sociale woningen na verloop van tijd niet duurder worden.

GroenLinks twijfelt of het plan wel op deze plek wenselijk is en wil dat groen dat verdwijnt vervangen wordt en de luchtvervuiling en de geluidsoverlast niet verergert. Denk wil dat er ook goedkope sociale woningen komen.

Wethouder Kurvers komt de partijen en bewoners voorlopig niet verder tegemoet. Er is al met de wensen van buurtbewoners rekening gehouden door de plannen aan te passen. Hij is benieuwd waar de fracties in de raad mee zullen komen.

Slechte kademuur

Leefbaar Rotterdam vroeg wat de wethouder doet aan de problemen met de kademuur bij de Parkhaven. Die is lek. Wethouder Kurvers zei dat er onderzoek moet worden gedaan en er nu nog geen budget klaar ligt voor reparatie. Dat moet nog gezocht worden.

Volgende week donderdag gaat de raad stemmen over de voorwaarden van het plan. Als er een meerderheid is, dan kan er aan een definitief plan gewerkt gaan worden. Nog voor de zomer zou de gemeenteraad van Rotterdam moeten besluiten of de woningen er dan ook echt definitief komen.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Euromast Rotterdam
Deel dit artikel: