nieuws

Vestia vecht uitspraak over Tweebosbuurt aan

Archieffoto
Archieffoto
Vestia gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank over de Rotterdamse Tweebosbuurt. De rechter stelde de wooncorporatie op 10 januari in het ongelijk. Vestia wil de buurt slopen en beëindigde het huurcontract van de bewoners. Maar die weigerden te vertrekken.
De rechter oordeelde onder meer dat de Rotterdamse wooncorporatie onvoldoende had gedaan om bewoners bij het proces te betrekken. De zeventien bewoners die voor de rechter waren gesleept mogen daardoor langer in hun huis blijven.
In september 2019 oordeelde een andere rechter in een soortgelijke zaak dat Vestia de huurcontracten wel mocht ontbinden. De corporatie begrijpt daar niets van en wil helderheid. "We vinden dat er snel duidelijkheid moet komen voor de bewoners. We hopen dat het Gerechtshof het hoger beroep zo snel mogelijk in behandeling neemt."

Gesprek

Vestia gaat verder op korte termijn met de bewoners gesprek. Robert Straver, directeur Wonen: "We kunnen ons voorstellen dat zowel de bewoners die bij de uitspraak in het gelijk zijn gesteld als de andere bewoners vragen hebben over de verdere gang van zaken. Daarom nemen we graag in een persoonlijk gesprek de tijd om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden", zegt Straver.
De corporatie biedt de bewoners die bij de uitspraak in het gelijk zijn gesteld, ook aan om gebruik te maken van een onafhankelijk procesbegeleider om tot een gezamenlijke oplossing te komen. "Dit kan één-op-één, maar ook in groepsverband als daar de wens toe bestaat. De bewoners zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld," schrijft Vestia.

Herhuisvesting

Tot nu toe zijn bijna 400 van de 535 bewoners uit de Tweebosbuurt verhuisd. Daarvan heeft negentig procent gekozen voor een woning in Rotterdam en driekwart van de mensen wil op Zuid blijven.