nieuws

Rotterdammers: Openbare ruimte en samenleven in wijken moet beter

Rotterdammers zijn over het merendeel wel tevreden met de veiligheid in hun wijk, maar als het gaat over samenleven en de openbare ruimte moet het echt beter. Dat blijkt uit hetWijkprofiel 2020 dat woensdag is gepresenteerd.
Sinds 2014 worden duizenden Rotterdammers iedere twee jaar aan een enquête onderworpen. Het resultaat daarvan is te zien in het zogeheten Wijkprofiel. Een van de onderwerpen die wordt onderzocht is de veiligheid in de wijken.

Veiligheid

De afgelopen jaren is veel gedaan om hierin verbetering te krijgen. Zo is er in Rotterdam de aanpak vuurwapens en wapengeweld. Ook is er een speciale aanpak op woninginbraken, overvallen en straatroven. "Je ziet dat die cijfers overal in Nederland een tikje omhoog gaan, maar in Rotterdam dalen ze", zegt burgemeester Aboutaleb over de straatroven. "Dat is een mooie winst, maar je kan nu niet verslappen."
De Tarwewijk op Zuid kwam twee jaar geleden als slechtste uit de bus in het Wijkprofiel. Er kwam sindsdien een hardere aanpak. Met succes, blijkt uit de nieuwe cijfers: de Tarwewijk scoort beter. Dit jaar is er een lage score voor de wijk Carnisse. Ook daar komt nu een reactie op.
"Carnisse mag zich verheugen op mijn belangstelling de komende maanden", zegt de burgemeester. Dat geldt ook voor het Waalhavengebied. "Daar zien we dat een aantal ondernemers zich schuldig maakt aan ondermijning. Die gaan we daar wegplukken op dezelfde wijze als in de Spaanse Polder."

Leven in de wijk

Op sociaal gebied laat het Wijkprofiel zien dat Rotterdammers wat minder positief zijn geworden over het samenleven met elkaar in de buurt, over de manier waarop zij zelf meedoen in de samenleving en het ervaren van discriminatie.
In de buitengebieden, zoals Hoek van Holland, Rozenburg en Pernis, missen bewoners sociaal-culturele buurtvoorzieningen. Dat laatste herkent wethouder Kathmann (Wijken en kleine kernen) en zegt er aan te gaan werken.

Openbare ruimte

In de enquête komt ook de openbare ruimte aan bod. Bij dit onderwerp wordt vaak de overlast van de vervuiling op straat genoemd. Ook het onderhoud en veiligheid van de stoepen en negatief verkeersgedrag kaarten bewoners aan. Denk daarbij aan te hard rijden, agressief verkeersgedrag en het op de stoep parkeren.
Wethouder Wijbenga verwacht dat met het actieprogramma In de Bak, dat vorige maand is gestart, de problemen met zwerfafval in de stad kunnen worden aangepakt. Vooralsnog wil hij ook na dit onderzoek geen nieuwe maatregelen nemen.

Oorzaken

Wijkprofiel geeft dus de gevoelens van de Rotterdammers aan over hun leven in de wijk. In het onderzoek staat geen verklaring voor genoemde problemen. De gemeente gaat nu met de wijkbewoners in gesprek om te kijken wat de oorzaken zijn en hoe die opgelost kunnen worden.
Meer informatie over het Wijkprofiel is terug te vinden op een speciale website.