nieuws

Moddermanstraat Rotterdam vijf jaar na explosie: lessen voor Havensteder

De grootste les van de hevige explosie vijf jaar geleden in de Moddermanstraat in Rotterdam-Schiebroek? Het calamiteitenplan op orde hebben en duidelijk communiceren met getroffen bewoners. Wat je doet in die eerste uren en dagen, is cruciaal. Een bewoner van de Moddermanstraat blies op 1 februari 2015 in verwarde toestand zijn flat op met een ravage tot gevolg. Sindsdien is woningcorporatie Havensteder ook extra alert op huurders uit bijzondere doelgroepen.
"Complete chaos, een ravage, een afschuwelijke gebeurtenis." Directeur Peter van Lieshout van woningcorporatie Havensteder blikt terug. "Ik herinner me de totale ontreddering, de shock, op stel en sprong dezelfde avond hun woning uit en alles achterlatend. En het grote verdriet", vertelt hij.
Halsoverkop moet de woningcorporatie in actie komen en een noodplan in werking stellen. "Het is lastig om voorbereid te zijn op zo'n extreme calamiteit", zegt Van Lieshout. "We hebben heel snel moeten schakelen. We moesten veel mensen mobiliseren, noodopvang regelen, registreren waar mensen verblijven en ook kleine dingen als waar de post bezorgd moet worden", vertelt hij.
De enorme schade die de explosie veroorzaakt, doet iedereen versteld staan. "Toen ik hier vlak na de explosie rondliep, kon ik de omvang van de schade nauwelijks bevatten", vertelt de directeur van Havensteder. "Niet alleen de flat waar de explosie had plaatsgevonden was zwaar beschadigd, ook het blok en de eengezinswoningen aan de overkant. Gevels waren ontzet en beschadigd, het dak opgelicht."Lees meer: Drie bewoonsters blikken terug op explosie Moddermanstraat: 'Het leek wel oorlogsgebied'De gevolgen voor de bewoners van de flat waren enorm. Brandweer en politie verbieden hun de eerste dagen om hun woning in te gaan. Het is niet duidelijk hoe veilig of stabiel de flat nog is. "Voor de mensen was het een ramp", zegt van Lieshout.
De woningcorporatie zet man en macht in om noodmaatregelen te treffen, en krijgt daarbij hulp van de gemeente en andere instanties. Een kerk in de buurt zet de deuren open, noodopvang wordt op touw gezet. Bewoners logeren en bivakkeren in hotels, verzorgingshuizen, bij familie en vrienden. De chaos van de eerste dagen schept onduidelijkheid en onvrede bij de bewoners. En dat levert de woningcorporatie kritiek op.
"Bij een ramp van deze omvang, is de grootste les dat je goed afstemt met de gemeente, met de politie en alle hulpinstanties wat je in de eerste dagen aan de bewoners kan vertellen", zegt Van Lieshout hierover. "Daar is het in het begin wel even misgegaan en dan kom je op achterstand te staan. Dan ben je voortdurend bezig om te zorgen dat het toch weer goedkomt. En dan hoeft er maar even iets mis te gaan, en daar ga je weer", vertelt Van Lieshout over de uitvoering van het noodplan tijdens de eerste dagen.

Toestand verwarde bewoner was niet bekend

Het levert de woningcorporatie een wijze les op. "Het heeft ertoe geleid dat we ons calamiteitenplan onder de loep hebben genomen en aangepast. We hebben nu een vast calamiteitenteam en daarvan zijn de leden altijd oproepbaar."
Van de zorgelijke geestestoestand van de huurder die in 2015 zijn gasleidingen openzet en er een aansteker bijhoudt, is de corporatie niet op de hoogte. Hij is depressief en net weer thuis na een tijdelijke opname. "Wij waren niet op de hoogte van de problemen van meneer en dan is het lastig om daar rekening mee te houden", zegt Van Lieshout. "We hadden geen signaal en geen dossier. Het overviel ons."
De corporatie is nu extra alert bij de huisvesting van mensen uit bijzondere doelgroepen. "We maken afspraken met zorgpartijen dat er voldoende begeleiding is."
Vijf jaar later zie je niets meer van de ravage die de explosie in de Moddermanstraat heeft aangericht. "Als je nu hier rondloopt, kan je je niet meer voorstellen hoe het er vijf jaar geleden uitzag", zegt Van Lieshout. Na ruim twee weken kunnen de eerste bewoners terug naar hun flat. Daarna keren bewoners terug die ruim twee maanden hun flat uit moeten.

Drie miljoen schade

Zestien woningen zijn zo zwaar beschadigd, dat er een grondige renovatie nodig is. Naast de renovatie krijgen de woningen dubbel glas en zonnepanelen op het dak.
De explosie in de Moddermanstraat richt voor drie miljoen euro schade aan. Daarvan wordt ruim twee miljoen euro vergoed door de verzekering. De corporatie houdt er een schadepost van 750.000 euro aan over. Het grootste deel zijn extra onkosten en een klein deel verbeteringen aan het pand.Lees meer: Gewonden en ravage door explosie in flat RotterdamLees meer: Begeleiding verwarde huurders schiet tekort