nieuws

'Vraag naar slimmere haven belangrijker dan overslagcijfers'

Bijna 470 miljoen ton aan goederen is vorig jaar in de haven van Rotterdam overgeslagen. Dat is vrijwel gelijk aan 2018. De overslag van kolen en minerale olieproducten daalde weliswaar, maar dat werd goedgemaakt door een stijging bij de overslag van ruwe olie, containers, LNG en biobrandstoffen.
Volgens Allard Castelein, president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam, is de geringe stijging (0,4 miljoen ton) een 'evenaring ten opzichte van 2018'. "Maar we zien daarom een daling in de tweede helft van 2019."
Maar hij relativeert de cijfers ook: "Het succes van een moderne haven wordt niet louter afgemeten aan de hoeveelheid tonnen overslag. Een betere, snellere en bovenal slimmere haven is nu meer gevraagd."
Daarmee benadrukt de havenbaas het belang van twee andere ontwikkelingen: digitalisering en energietransitie. Thema's die net zo goed het havenjaar domineerden als de economische cijfers.

Digitalisering

Zo werd in 2019 met Shell en Maersk de digitale scheepvaartapp Pronto gelanceerd. Via de app Boxinsider kunnen containers met een track en trace gevolgd worden. En met het oog op Brexit is Portbase opgezet, om de douane-aangifte soepeler te laten verlopen.
Nieuwe stappen zijn er ook gezet naar een meer duurzame haven. Er zijn contracten gesloten met recyclebedrijf Black Bear Carbon (banden) en uRecycle (batterijen) voor nieuwe fabrieken. Met andere bedrijven zijn afspraken gemaakt over de afvang, transport en opslag van CO2. De grootste windturbine op de Maasvlakte is in gebruik genomen. En een proef met walstroom voor kustvaarders is gestart aan de Parkkade.

Omzetcijfers

De omzet bedroeg vorig jaar 706,6 miljoen (2018: €707,2 miljoen). Aan de inkomstenkant leverden de havengelden 0,6% meer op: €304,3 miljoen. De verhuur van terreinen daalde met 2,2% naar €365,5 miljoen, door een prijsherziening in 2018.
Aan de uitgavenkant zien we flinke investeringen, onder andere in de aanleg van de Container Exchange Route (CER) op de Maasvlakte, het omleggen van een deel van de Havenspoorlijn via het Theemswegtrace en de aanleg van nieuwe kademuren voor de Hartel Tank Terminal.
Van de opbrengst keert Havenbedrijf Rotterdam €69,8 miljoen (40%) uit aan de gemeente Rotterdam en €28,7 miljoen gaat naar de Staat der Nederlanden. Beiden zijn aandeelhouder van het havenbedrijf.