nieuws

Rotterdam wil minder laagopgeleide statushouders opvangen

Rotterdam wil dat het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) meer mensen met een hogere opleiding selecteert voor opvang in de stad en minder 'beneden gemiddeld kansrijke' vluchtelingen die een status hebben gekregen.
Wethouder Wijbenga schrijft in een brief aan de commissie integratie dat hij het COA en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft gevraagd om over die wens te praten.
Dat gesprek met het COA is inmiddels geweest. De organisatie heeft gezegd opnieuw te kijken naar de screeningsprofielen bij het toewijzen van statushouders aan de opvang in Rotterdam. Het gesprek met de staatssecretaris moet nog plaatsvinden.
Statushouders zijn mensen die recht hebben gekregen op verblijf in Nederland en een bestaan in Rotterdam mogen opbouwen. Wat de wethouder betreft krijgt Rotterdam meer hoogopgeleiden en minder laagopgeleiden.
Vorige maand haalde wethouder Wijbenga zich de woede van veel politieke partijen in Rotterdam op de hals, toen hij in de krant had gezegd jaarlijks een maximum aantal statushouders op te willen vangen. Lees meer: Wethouder diep door het stof voor uitspraken over vluchtelingen