nieuws

Biesbosch telt record aantal zilverreigers

ROTTERDAM - Nationaal park De Biesbosch telt op dit moment ruim 200 grote zilverreigers. Nog nooit eerder zijn in Nederland zoveel zilverreigers bij elkaar gezien.
Ook zijn in de Biesboschkreken vele 10-duizenden eenden en ganzen neergestreken, zo meldt Staatsbosbeheer.
De vogels zoeken de Biesbosch op omdat elders in Nederland veel water is dichtgevroren. Volgens Staatsbosbeheer laat het grote aantal vogels zien hoe belangrijk de recente uitbreiding van het Nationaal park is geweest.
Het gebied is aangesloten op het rivierensysteem. De doorstroming zorgt ervoor dat veel water open blijft.
foto's: Thomas van der Es