nieuws

Raadsleden Rotterdam willen meer informatie over onderzoek vermoorde 8-jarige Diya

De Inspecties die het overlijden van het 8-meisje Diya hebben onderzocht,  zouden nog meer uitleg moeten geven over hun eindrapport. Dat vinden verschillende partijen in de Rotterdamse gemeenteraad. Er zijn volgens hen nog teveel onduidelijkheden. Eerder hebben de inspecties geweigerd die extra uitleg te geven.
Diya werd in maart 2019 door haar vader neergestoken in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Ze raakte zwaargewond en overleed korte tijd later. De vader had voordat het misging al dagen last van waanbeelden. Hij liep op zoek naar hulp tal van instanties af, maar die hulp kwam niet.Lees meer: Vader die dochter doodde 'schreeuwde om hulp'
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie & Veiligheid (IJV) onderzochten het overlijden van het meisje. In hun rapport stelden zij dat de dood van de Hoogvlietse Diya (8) niet te voorkomen was geweest, ook als alle betrokken instanties beter hadden samengewerkt.

Uitbreiden onderzoek

De advocaat van de nabestaanden sprak woensdag de commissie in het stadhuis toe. De familie houdt vast aan de eis voor een nieuwe onderzoek. Nu zijn alleen de twee weken voor het overlijden onderzocht, terwijl er al in 2014 en 2015 om hulp werd gevraagd.
Nelleke Stolk - advocaat van de nabestaanden:
Wethouder Bokhove meldde vorige maand dat er geen zorg volgens de jeugdwet is geleverd. De Inspecties waren van alle informatie op de hoogte.

Klacht indienen bij minister

Burgemeester Aboutaleb meldde dat als de raad het niet eens is met het onderzoek en de conclusies van de inspecties ze daarover een uitspraak moeten doen. De burgemeester zal die dan overbrengen aan de minister onder wie de inspecties vallen.Lees meer: Moeder vermoorde Hoogvlietse Diya (8): rapport inspecties onvolledig
Of de raad dat ook gaat doen is nu nog niet bekend, De fracties die vandaag in de commissie aanwezig waren, willen daar nog even over nadenken. Wethouder Bokhove gaat de inspecties nogmaals benaderen of ze toch met de raad en de nabestaanden in gesprek willen gaan.

Fouten politie

Ook woensdag waren er vragen voor de waarnemend politiechef van Rotterdam. Raadsleden wilden weten waarom pas op het laatste moment de politie nog meldingen doorgaf aan inspectie van de laatste contacten met de verdachte. Het onderzoek hoefde daarvoor niet meer heropend te worden oordeelden de onderzoekers.
Maar bij het opzoeken van alle meldingen blijkt niet in alle systemen gekeken te zijn. Inmiddels is de werkwijze aangepast. De waarnemend politiechef vertelde ook dat een melding niet bij Veilig Thuis was doorgegeven, omdat de betreffende agent dat vergeten was.
Leefbaar Rotterdam heeft woensdag al toegezegd binnenkort een verzoek te willen doen voor een nieuw uitgebreider onderzoek. Maar daar lijkt vooralsnog geen meerderheid voor te vinden te zijn.Lees meer: 'Doe uitgebreider onderzoek naar de dood van Hoogvlietse Diya (8)'