nieuws

'Rotterdam berekent op juiste wijze hoeveelheid sociale woningen'

Rotterdam doet niets fout bij het berekenen van de hoeveelheid sociale woningen. Dat heeft wethouder Kurvers gezegd in een reactie op kritiek van een hoogleraar van de TU Delft. Die zegt dat Rotterdam ook goedkope koopwoningen meetelt en particuliere huurhuizen met een huurprijs van 710 euro.
Hoogleraar Peter Boelhouwer vindt dat Rotterdam daarmee een te rooskleurig beeld creëert van de sociale woningen in de stad. "De gemeente heeft geen enkele zeggenschap over deze woningen’’, zegt Boelhouwer tegen het tv-programma De Monitor.

Oppositie

Oppositiepartijen DENK en NIDA in de Rotterdamse gemeenteraad vinden dat dit niet kan en uiten donderdag forse kritiek op wethouder Kurvers. DENK-fractievoorzitter Van Baarle: "Die koopwoningen van 140 duizend euro zijn totaal onbetaalbaar en onbereikbaar voor de doelgroep. Waarom bedient de wethouder zich van deze statistische goocheltruc."
NIDA-raadslid Ercan Büyükçifçi: "Het uitgangspunt dat er voor iedereen een plek is in de stad, arm en rijk. Dat er voldoende betaalbare sociale woningen zijn, klopt niet".

reactie wethouder Kurvers

Wethouder Kurvers zegt dat ook andere steden dit doen. En dat deze afspraak aan de gemeenteraad is voorgelegd. Kurvers vindt het logisch om ook de woningen met een WOZ-waarde tot 140 duizend euro mee te tellen. Omdat dat door een deel van de doelgroep ook betaalbaar is.
"Den Haag telt ook de koopwoningen mee, zelfs tot 165 duizend euro. Wij zitten op 140 duizend. Utrecht doet het niet, omdat de huizenprijzen daar veel hoger liggen", aldus de wethouder.

controle

Hij zegt dat de prijzen in de gaten worden gehouden door een extern bureau. Als de huizen te duur worden, dan tellen ze niet meer mee in de sociale woningvoorraad
Nu zijn er al controles, maar dit jaar mei verschijnt er voor het eerst een nog veel nauwkeurige peiling. Mochten er teveel woningen uit de sociale voorraad gaan dan moeten er maatregelen genomen worden om die weer op het gewenste niveau te brengen.
Een meerderheid van de raad stelde voor om dit onderzoek af te wachten en dan verder te praten over dit onderwerp.