nieuws

Coronadeskundige: goed nadenken over laten doorgaan Songfestival

Griepdeskundige Ab Osterhaus vindt dat er nog eens goed moet worden nagedacht of het Eurovisie Songfestival in Rotterdam doorgang kan vinden nu het coronavirus rondwaardt in Europa. "Er komen tenslotte veel mensen van buiten en ook uit besmette gebieden. Dan moet je je afvragen of het wel verstandig is om zo'n evenement door te laten gaan."
Osterhaus wijst erop dat er meerdere evenementen in Europa zijn afgelast om maar te voorkomen dat er mensenmassa's bij elkaar komen die elkaar mogelijk besmetten. "Men is behoorlijk terughoudend en terecht ook", zegt Osterhaus. "Maar ik denk dat we het nu per geval moeten bekijken, vooral op gegevens die verstrekt worden door het RIVM."
Het gaat Osterhaus te ver om het songfestival en de marathon van Rotterdam direct te schrappen. "We moeten wel nog even kijken hoe het zich gaat ontwikkelen, want dit soort virussen hebben de neiging om in de zomerperiode en de lente om uit te doven."
De organisatie van het songfestival zegt de richtlijnen van de GGD en het RIVM in de gaten te houden. "Zolang er op nationaal niveau geen advies wordt gegeven om dit soort evenementen niet te organiseren, gaan wij door met de voorbereidingen voor het festival."