nieuws

Rotterdamse school barst uit zijn voegen

ROTTERDAM - De Openbare Daltonschool de Bergse Zonnebloem aan de Electroweg in Rotterdam barst uit zijn voegen. Het oude gebouw heeft tien lokalen en het aantal leerlingen in de kinderrijke wijk blijft groeien.
Afgelopen zomer zijn in de aula twee noodlokalen bijgebouwd, maar volgend schooljaar zijn er weer meer lokalen nodig. De school wil toestemming en geld van Rotterdam om het oude gebouw af te breken en een nieuwe grotere school te bouwen met achtien lokalen. Maar de gemeentelijke dienst Jeugd, onderwijs en Samenleving gaf voor dit schooljaar alleen toestemming voor noodvoorzieningen.
Ondertussen moeten medewerkers woekeren met de ruimte en zuurstof, want in het oude gebouw zijn onvoldoende ventilatiemogelijkheden. De kooldioxidemeters van de GGD wijzen dan ook te hoge waarden aan. Leerlingen komen regelmatig thuis met klachten over hoofdpijn. De leerprestaties worden volgens directeur Annemieke Dijkhuizen niet bevorderd door de muffe lucht in de lokalen.
Populaire school
De Bergse Zonnebloem is eigenlijk de dupe van zijn eigen succes. Na een slecht inspectierapport in 1999 over de kwaliteit van het onderwijs heeft de directie het beleid en het onderwijs ingrijpend verbeterd. Ouders zijn daarover te spreken en sturen hun kind daarom graag naar de Bergse Zonnebloem.
Ook is het de enige Daltonschool in de buurt. Volgens de school zijn er twee mogelijkheden; een ingrijpende verbouwing. Maar omdat het gebouw ook nog eens in een paalrotgebied staat, wordt dat een dure operatie.
De andere optie is volledige sloop en nieuwbouw. De ouders, actief in de medezeggenschapsraad, proberen nu bij de gemeentelijke diensten, de wethouder en de raadspartijen aandacht te vragen voor het huisvestingsprobleem van de Bergse Zonnebloem.
Binnenkort hebben ze inspreektijd in de verantwoordelijke raadscommissie.