Coronavirus: Havenbedrijven zetten zich schrap voor gebrek aan werk

Logistieke bedrijven in de Rotterdamse haven merken dat de productie en handel in China weer langzaam op gang komt. Toch verwachten ondernemingen dat er nog weken minder werk te doen is, zeker nu ook Italië zwaar getroffen is door de corona-uitbraak. Een van de bedrijven in de haven heeft zelfs tijdelijk werktijdverkorting aangevraagd bij het Rijk.

“Regeren is vooruitzien”, zegt Dennis de Roo van expeditiebedrijf Van Donge en de Roo uit Rhoon. Het bedrijf vervoert 630 duizend containers per jaar, vooral via de Rotterdamse haven, en maakt daarbij gebruik van zeeschepen, binnenvaartschepen, treinen en vrachtwagens.

“Een paar weken terug was de handel ongeveer 60 procent minder dan normaal. Wat we nu zien is dat het werk weliswaar weer iets toeneemt, maar dat de export nog steeds 30 procent minder is en de import 40 procent. Op termijn gaan we het zeker voelen.”

Regeling

Het bedrijf heeft werktijdverkorting bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangevraagd en gekregen. De regeling is bedoeld voor bedrijven die getroffen worden door situaties die niet onder het gebruikelijke ondernemersrisico vallen, zoals brand, overstromingen en nu een uitbraak van het coronavirus.

Bedrijven die ervoor in aanmerking komen, moeten tijdelijk minstens 20 procent minder werk hebben. Voor de uren die de werknemers minder werken, kunnen ze een WW-uitkering aanvragen. “We maken er nog geen gebruik van, ik zie het vooralsnog als een preventieve maatregel”, aldus de Roo.

Want, stelt hij: het blijft koffiedik kijken hoe de komende weken zich gaan ontwikkelen. “Deze week wordt duidelijk wat het Chinees nieuwjaar ons heeft gebracht. En door corona is de terugval in productie nog eens met drie weken verlengd. Dat betekent een maand geen aanvoer van handel.

Er zijn veel minder schepen en vliegtuigen uit China vertrokken. Wij hebben de mazzel dat we nog van de trein kunnen gebruik maken. Maar als de logistieke keten niet loopt, merken we dat meteen: in de behandeling, afwikkeling en de douane, zowel in- als uitgaand..”

Glazen bol

Ook bij Cleve en Zonen in de Rotterdamse Waalhaven zouden ze graag vooruit willen kijken, maar staren ze vooral in een glazen bol. “Op de kantoren in China zijn ze weer aan het werk, ook de loods- en terminalmedewerkers zijn weer mondjesmaat aan de slag”, weet Mireille van Pelt, manager bij de containergroupagedienst. “Het werk trekt dus heel langzaam weer aan, maar voordat de schepen hier zijn gearriveerd, zijn we wel een paar weken verder.”

Cleve en Zonen verzamelt lading van diverse partijen en verzorgt wereldwijd het transport van de containers. “Onze klanten zijn vooral expediteurs en die zijn afhankelijk van hun klanten. Wij kunnen niet anders dan afwachten wat er komen gaat; het is immers niet onze lading. Het kantoorpersoneel in China was de afgelopen weken misschien wel thuis aan het werk, maar de mensen die de containers moeten beladen of vervoeren waren of zijn niet aan het werk. En dan houdt het op.”

Van werktijdverkorting bij Cleve is nog geen sprake, maar zolang er minder werk is, houden de twee Rotterdamse familiebedrijven het personeel aan het werk met andere klussen. Zo maken de medewerkers bij Cleve en Zonen zich een nieuw computerprogramma eigen en werken ze de acherstallige administratie bij. “En op sommige mensen springen bij op plekken waar het nu juist weer drukker is”, aldus Van Pelt.

Italië

Dit gebeurt ook bij Van Donge en de Roo. “De treindivisie van ons bedrijf heeft het nu extra druk, mede door de uitbraak in Italië. Vrachtwagenchauffeurs weigeren daar naartoe te rijden, dus zitten de treinen tsjokvol”, aldus de Roo. “En we hebben mazzel dat er ook een treinverbinding van China naar Europa is, zodat urgente handel toch vervoerd kan blijven worden.”

En zo biedt de crisis ook kansen en leidt het tot nieuwe inzichten. De Roo: “Ik denk dat het werk uiteindelijk wel terugkomt, maar dat bedrijven die geen vet op de botten hebben problemen gaan krijgen.” 

Meer over dit onderwerp:
Nieuws coronavirus Haven
Deel dit artikel: