nieuws

Rotterdam verruimt opvang om daklozen beter te monitoren op coronavirus

De gemeente Rotterdam heeft in de wijk Stadsdriehoek vrijdag een extra locatie geopend voor de opvang van daklozen. Alle nachtopvanglocaties blijven de komende tijd ook overdag open. De gemeente wil zo beter zicht houden op de verspreiding van het coronavirus onder dak- en thuislozen.
De extra locatie is Het Steiger aan de Bredestraat die in het verleden ook al een daklozenopvang was. Met de extra bedden wil de gemeente de druk op bestaande dagopvanglocaties verminderen.
Daklozen die zich bij de opvang melden worden bij binnenkomst gecheckt op corona. Hun temperatuur wordt gemeten en er wordt nagegaan of iemand ziek is of symptomen heeft. "Als er een vermoeden van besmetting is, zijn er isolatie- en quarantaineplekken ingericht."
Zorgaanbieders houden volgens de gemeente doorlopend contact met de straatdokters. Die zijn ook dag en nacht te raadplegen als er een vermoeden is van een besmetting bij een dak- of thuisloze.
De gemeente houdt ook de medewerkers in de daklozenopvang extra in de gatenBij . Ze benadert nu medische studenten met de vraag of die misschien willen inspringen bij het monitoren van de dak- en thuislozen.