nieuws

Schooldirecteur na afblazen eindexamen: 'Lastig, maar we gaan het regelen'

Een van de laatste schoolexamens op het Comenius College in Capelle
Een van de laatste schoolexamens op het Comenius College in Capelle
Het centraal eindexamen voor middelbare scholieren gaat niet door. Dat heeft onderwijsminister Slob besloten na overleg met de VO-raad, de koepel voor het voortgezet onderwijs. Dit besluit volgt op de aangescherpte coronamaatregelen van maandagavond. Die bepalen dat er maximaal drie mensen bij elkaar mogen komen tot 1 juni. Daardoor wordt het onmogelijk om nog langer schoolexamens in het schoolgebouw af te nemen.
Scholen moet nu op basis van de resultaten van de schoolexamens beslissen of leerlingen hun diploma krijgen. De schoolexamens zijn toetsen afgenomen door docenten in de loop van het jaar. Ze tellen normaal gesproken voor 50 procent mee in het eindoordeel.

Ingrijpende maatregel

Onderwijsminister Slob noemt het een ingrijpende maatregel in tijden van crisis. "Dit is een hele onzekere tijd en het is zeer begrijpelijk dat er zorgen zijn bij eindexamenleerlingen. Maar laat ik over één ding geen onduidelijkheid bestaan: eindexamenklasleerlingen kunnen een volwaardig diploma halen om straks een overstap te kunnen maken naar het vervolgonderwijs", zei hij zojuist op een persconferentie.
Op het Comenius in Capelle aan den IJssel doen dit jaar ruim 200 leerlingen eindexamen. Rector Pascal Scholtius is blij met de helderheid over het centrale examen, maar er zijn ook nog veel vragen over hoe nu verder. "Het is opnieuw schakelen, hier ligt geen draaiboek voor klaar en wij zullen nu met leerlingen 'op maat' de schoolexamens moeten gaan oppakken."
Eindexamenleerlingen van het Comenius in Capelle kunnen deze week nog herkansingen maken. Met extra schoonmaak, extra afstand houden en verspreid door de school mogen leerlingen naar school komen voor een toets. Of vandaag echt de laatste dag is dat leerlingen op het Comenius fysiek op school een toets kunnen maken, is nog niet duidelijk.
Rector Scholtius overlegt nu met zijn organisatie hoe hij dit gaat oplossen. "Het is lastig, maar we gaan het regelen."

Vervolgstudie

Door het schrappen van het centrale examen, krijgen scholen meer tijd voor het afnemen van de schoolexamens. Dat kan online, op afstand of individueel op school.
Voor de eindexamenleerlingen is nu duidelijk dat ze niet meer hoeven te leren voor een centraal eindexamen. Ze maken zich zorgen over hoe het met een vervolgstudie zal gaan en of universiteiten en hogescholen ze zullen accepteren. "Er is veel onduidelijk, en dat is best spannend voor ons", zegt de 19-jarige eindexamenleerling Roxanne over de situatie.
Bij de Wolfert scholengroep in Rotterdam en Lansingerland doen dit jaar zo'n 800 leerlingen eindexamen. De schoolexamens hadden ze daar al uitgesteld tot na 6 april. "Zonder diploma van school is niet de bedoeling", zegt rector Rob Fens in een eerste reactie. "Het grootste deel van de schoolexamens zijn al gemaakt en de docententeams zullen op basis van het tot nu toe geleverde werk een reëel cijfer moeten gaan bepalen."
Het overgrote deel van de leerlingen zal slagen, maar er blijft een groep waarvoor dat niet geldt. De Wolfert scholengroep moet gaan kijken hoe zij een herkansing op afstand en online kunnen krijgen.