nieuws

Erasmus MC werkt aan fikse uitbreiding: intensive care van 55 naar 200 bedden

Het Erasmus MC in Rotterdam wil op korte termijn bijna een verviervoudiging van het aantal intensive care-bedden in het ziekenhuis. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van de Raad van Bestuur.
"Normaal hebben we voor volwassen patiënten 55 IC-bedden. We breiden dit nu uit naar 107 en we zijn bezig met plannen om dit nog een keer uit de breiden richting de 200", zegt Kuipers.
Daarnaast is het ziekenhuis momenteel druk met zijn taak als landelijk coördinatiecentrum. De faciliteiten daarvoor worden nu versneld opgebouwd, zodat over twee dagen alle coronapatiënten vanuit Rotterdam over de ziekenhuizen in Nederland kunnen worden verspreid.

Monsterklus

Een monsterklus. Kuipers: "Defensie is daar ook bij betrokken. Wat ze normaal gesproken, als ze bijvoorbeeld op missie gaan, in vier weken opzetten, wordt nu in twee dagen opgezet."
In de ruimtes die normaal dienstdoen als studiezalen voor studenten verrijst een soort meldkamer, bomvol bureaus met computers en telefoons. Vanuit daar zullen mensen kijken waar er capaciteit is om nieuwe coronapatiënten op te nemen en welke ziekenhuizen te vol zitten. Ziekenhuizen kunnen zich dan weer volledig focussen op hun zorgtaak.
"Wat we de afgelopen periode zagen was dat het aantal patiënten, vooral in Brabant, erg omhoog ging. Dat had alles te maken met besmettingen tijdens carnaval", zegt Kuipers. Daardoor werden eerst de ziekenhuis daar overspoeld. Nu gebeurt dat ook in de rest van het land.

Zo werkt het

"Eerst ging het om een of twee patiënten, maar al snel ging het om tien, toen om vijftig en toen om honderd patiënten. Dat moet je echt coördineren. Dus wat er in dit centrum gebeurt is dat er iedere dag contact is met alle elf acute zorgregio's in Nederland en dat gekeken wordt naar de bezettingsgraad, het aantal vrije plekken en dat op basis daarvan in de loop van de ochtend een verdeelsleutel gemaakt wordt. Dan worden ambulances ingezet om patiënten van A naar B te rijden."
Daardoor kan het gebeuren dat patiënten ver van huis in een ziekenhuis komen te liggen. "De afstand is nu geen criterium. Dat is vervelend, dat snappen we best. Als je uit Helmond verplaatst wordt naar Groningen is dat lastig. Maar die afstand is ook een Nederlands begrip."

Uitlachen

"In Scandinavië of Canada lachen ze er ons om uit. Laten we voor nu even het perspectief nemen alsof we in Noorwegen wonen. Dan is de afstand tussen Helmond en Groningen een fluitje van een cent. Hoe vervelend ook", zegt Kuipers.
Om te zorgen dat er in het hele land zoveel mogelijk ruimte is voor coronapatiënten wordt een pakket aan maatregelen genomen. Zo worden waar mogelijk operaties uitgesteld. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld heupoperaties. Kuipers: "Natuurlijk, iemand die een hartaanval krijgt, moet gewoon opgevangen kunnen worden. Hetzelfde geldt voor geboortezorg in veel gevallen. Maar er zijn ook operaties waarvoor het vervelend is, maar die wel enige tijd kunnen wachten. Die schalen we overal af."
Daarnaast worden normale patiëntenkamers omgebouwd tot IC-box. "Dat doen we normaal niet, maar nood breekt wet." Ook wordt personeel anders ingezet en wordt de benodigde apparatuur op andere plekken gezocht, bijvoorbeeld bij defensie, zelfstandige klinieken en dierenartsen.

Dringende oproep

In Italië liggen sommige patiënten zelfs op de gang, omdat ze geen plek meer hebben. Is dat hier ook denkbaar? "Je moet je op alles voorbereiden. We hopen dat we daar wegblijven", zegt Kuipers. "Daarom de dringende oproep aan de hele bevolking: realiseer je dat dit serieus is. Houd afstand, werk thuis als dat mogelijk is en al die andere maatregelen die tot in den treure herhaald zijn."
"Als het ons niet lukt de capaciteit uit te breiden en als de toename van patiënten zo snel gaat als in de afgelopen week dan zullen we moeten zoeken naar volgende onconventionele manieren", waarschuwt de voorzitter.
Kuipers vreest dat het eerder maanden dan weken duurt voordat het coördinatiecentrum in het Erasmus MC kan worden opgeheven. "Ik hoop dat het anders is. Als we dit over drie weken weer mogen leegruimen en studenten weer kunnen laten studeren, van harte. Ik hoop met iedereen dat het snel over is en dat de maatregelen snel effect hebben."

Lees meer

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier