nieuws

Ook plan voor betaald parkeren in Rotterdam-Feijenoord

De gemeente Rotterdam wil per 1 juli betaald parkeren invoeren in de wijk Feijenoord. Burgemeester en wethouders komen met het voorstel, omdat de parkeerdruk in de buurt groot is. Ook is volgens de politie vanwege het gedrag van automobilisten de veiligheid in het verkeer in het geding.
Een deel van de problemen is ontstaan na het invoeren van het betaald parkeren op het Noordereiland. Forensen zetten als gevolg van dat besluit hun auto's in aangrenzende buurten in Feijenoord neer. Vooral uit het Hefkwartier kwamen daarna klachten.
Lees meer: Parkeerproblemen in Feijenoord door betaald parkeren op NoordereilandDe gemeente probeerde met een enquête de problemen in kaart te brengen. De mensen die meededen aan het onderzoek - veertig procent van de geadresseerden - ervoeren een toegenomen parkeerdruk. Ook bleek uit een recente telling in de avond een parkeerdruk van 90 procent.
De politie schreef in een advies voor het besluit: 'Bij het toe-eigenen van een parkeerplek gaat dit op een zodanige wijze dat gevaar en/of hinder wordt veroorzaakt voor het overige verkeer.'
De gemeenteraad moet het voorstel nog goedkeuren. Het betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag, van 9:00 tot 18:00 uur.