nieuws

Nieuwe Rotterdammers in de problemen door trage gemeente

Een trage en slordige administratie van de gemeente Rotterdam heeft vorig jaar voor een groep Rotterdammers tot problemen geleid. Doordat ze niet of te laat waren ingeschreven, konden ze tijdelijk geen zorg of bijstand ontvangen.
Dat schrijft de Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld in het jaarverslag van 2019.

Te late inschrijving bevolkingsregister

Als je in Rotterdam komt wonen, dan moet je je inschrijven in de Basisregistratie Personen, oftewel het bevolkingsregister. Het afgelopen jaar duurde dat proces vaak te lang.
Ombudsman Zwaneveld: "Als je nog niet officieel bent ingeschreven, kun je geen beroep doen op huurtoeslag of zorgtoeslag. Maar ook als je op een adres staat ingeschreven waar de vorige bewoners nog niet zijn uitgeschreven, dan lijkt het net of er meer mensen wonen. Je kan dan een lagere zorgtoeslag krijgen."
Een van de personen die een klacht indienden bij de Ombudsman, kon door de trage administratie niet de voor hem noodzakelijke huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen en gehandicaptenparkeerkaart krijgen.

Geen goede zorg?

Ook waren er vorig jaar klachten over zorg die niet of niet op tijd werd geleverd. Bijvoorbeeld vervanging van hulpmiddelen.
Volgens de ombudsman controleerde de gemeente soms niet of de toegezegde hulp ook daadwerkelijk werd geleverd. Daardoor liet de gemeente volgens Zwaneveld de kans liggen om een klacht te zien als signaal dat er iets niet goed gaat.

Verbeteringen

De Rotterdamse ombudsman heeft het idee dat bij de inschrijvingen de gemeente wel goede vorderingen heeft gemaakt. "Zo zijn er meer mogelijkheden om je in te schrijven in het bevolkingsregister en er worden sneller adresonderzoeken gedaan."
Over verbeteringen bij de zorg heeft ze minder vertrouwen. "Daar maak ik me zorgen over hoe het zich op de lange termijn gaat ontwikkelen."

Reactie gemeente Rotterdam

Het stadsbestuur herkent zich in de hoofdlijnen van het jaarverslag en zegt dat er ook al aan verbeteringen wordt gewerkt.
Wat betreft de vertraging bij verhuizingen en inschrijvingen komt dat volgens het stadsbestuur voor een deel door het groeien van de stad. Daardoor zijn er meer zaken die door burgerzaken geregeld moeten worden, wat tot vertraging kan leiden. Maar er zijn geen wettelijke termijnen overschreden.
Er zijn inmiddels meer locaties voor inschrijvingen vanuit de EU. Ook is er overgewerkt om achterstanden terug te brengen. Ook dit jaar worden er nog verbeteringen doorgevoerd
Ook voor andere klachten geeft de gemeente aan dat wordt gekeken of werkprocessen moeten worden aangepast.

Corona

In de afgelopen maand (maart van 2020) zijn er al diverse klachten binnengekomen over de aanpak van bestrijding van het coronavirus. Zo hebben marktkooplieden geklaagd dat de markt gestopt is en dat ze nu zonder inkomen zitten, terwijl in andere steden de markt wel doorgaat.
Ook heeft een aantal medewerkers van thuisorganisaties geklaagd over het tekort aan mondkapjes. Met de betreffende organisatie is overlegd om dat snel op te lossen.