nieuws

Rotterdam wil metro duurder maken, reiziger tot honderden euro's meer kwijt

Reizen met de metro kan volgend jaar duurder worden. Burgemeester en wethouders van Rotterdam stellen voor om de prijs per kilometer met de metro te verhogen met vijftien procent. Dat geld is nodig om de kwaliteit van het openbaar vervoer op peil te houden.
Nu betaalt de reiziger nog 15 eurocent per kilometer. Dat zou 17,25 eurocent worden. Daarnaast wordt per rit een instaptarief van 98 eurocent afgerekend.
Voor iemand die dagelijks twintig kilometer met de metro reist, komt de verhoging uit op 50 eurocent per rit. De nieuwe tarieven houden in dat wie elke dag voor werk twee keer 20 kilometer aflegt, jaarlijks ruim 200 euro duurder uit is.
De verhoging geldt alleen voor de metro en twee tramlijnen in Den Haag. Reizigers die gebruik maken van tram en bus worden niet geraakt.

Geen spitstarief

Rotterdam komt met het voorstel nadat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) eerst een spitstarief suggereerde om het toenemende aantal reizigers in met name de metro te spreiden. Een enquête onder gebruikers leverde vooral negatieve reacties op. Ook tal van randgemeenten zagen het idee niet zitten.
Lees meer: Onderzoek: ov-reizigers schieten spitstarief af
Van het geld dat wordt opgehaald met de tariefsverhoging worden onder meer de nachtmetro en het verbeteren van de busverbinding door de Maastunnel betaald. Daarnaast wordt in de spits vaker met de metro gereden. Ook wordt het goedkoper om kinderen mee te laten reizen.
De gemeenteraad van Rotterdam moet het voorstel nog bespreken. Op 8 juli nemen de 23 gemeenten van de MRDH een besluit.
In de Rotterdamse regio werden in 2019 99 miljoen metroritten gemaakt.

Rover

Reizigersorganisatie Rover zegt dat duurder openbaar vervoer haaks staat op het stimuleren van het ov-gebruik. De tarieven zijn de laatste jaren sneller gestegen dan de autokosten. "We hebben wel wat voorstellen voor de regio, omdat we weten dat er naar de tarieven gekeken wordt. Zo zien wij er meer om de tarieven te vereenvoudigen door bijvoorbeeld met een ov-abonnement voor de hele regio te komen", aldus een woordvoerder.