nieuws

Aantal woninginbraken daalt, overlast in wijken stijgt

Archief
Archief © Pixabay
Het aantal woninginbraken in de regio is de afgelopen vier weken met meer dan dertig procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit een eerste analyse van de politie, sinds het kabinet maatregelen heeft ingevoerd vanwege het coronavirus. De overlast in wijken nam daarentegen wél toe.
Door de coronamaatregelen blijven steeds meer mensen thuis. Het aantal inbraken daalde van 308 in maart 2019 naar 209 dit jaar. Ook het aantal straatroven nam af met bijna 12 procent.
De politie ziet een duidelijke afname van het aantal verkeersongevallen sinds begin 2020. Dit nam af met 32 procent.
Overlast, onrust en spanning in wijken nam de afgelopen weken daarentegen met 23 procent toe, vermoedelijk als gevolg van de maatregelen dat steeds meer mensen thuis zitten. De politie kreeg bijna twintig procent meer meldingen over drugs- of alcoholoverlast in de wijken.

Meldingen huiselijk geweld dalen

Zowel landelijk als regionaal is het aantal meldingen van huiselijk geweld de afgelopen weken gedaald. In de regio was dit een daling van 26 procent. "Om die reden zijn we naast zichtbaar op straat, vooral en ook digitaal aanwezig", zegt de politie.
"Op straat zijn de contacten nu minder, mede daarom vinden we het belangrijk om ook via sociale media contact te zoeken met betrokkenen uit de wijk en dus ook met personen die wellicht te maken hebben met situaties zoals huiselijk geweld."
Volgens de politie laten de cijfers een eerste beeld zien. "We moeten heel voorzichtig zijn met het trekken van conclusies over de invloed van de coronacrisis op de veiligheid. Daarvoor zijn meer gedetailleerde cijfers nodig. Maar dát de crisis invloed heeft, is evident."

Lees meer

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier