nieuws

Analyse: Krimpense 'haatprediker' past in traditie

In de 14e eeuw werden joden verbrand tijdens de pestepidemie (uit de Neurenberger Kroniek)
In de 14e eeuw werden joden verbrand tijdens de pestepidemie (uit de Neurenberger Kroniek)
In Krimpen aan den IJssel is aangifte gedaan tegen de predikant van de Mieraskerk. Dominee Anthonie Kort ziet het coronavirus als straf van God en met name voor ‘afwijkingen’ als abortus en euthanasie. Zijn donderpreek staat niet alleen, maar past in een eeuwenoude, wereldwijde traditie.
De reacties op de uitlatingen van de Krimpense dominee waren niet van de lucht: ‘randdebiel’, ‘gevaarlijk’, en ‘hij spoort niet’. Daarmee wordt de indruk gewekt dat het hier een eenling betreft, die zulke absurde ideeën heeft dat je hem het beste kunt negeren. Wie verder kijkt die ziet dat de coronacrisis overal tot het aanwijzen van zondebokken leidt. Ook bij hoogwaardigheidsbekleders.
Lees meer: Aangifte tegen Krimpense predikant die corona verbindt met 'wereldse zonden'
Het coronavirus duikt eerst op in China, vandaar dat de priemende vingers aanvankelijk naar dat land wijzen. Dominee Van Reenen zegt op 9 maart in het Reformatorisch Dagblad dat het misschien niet toevallig is dat de uitbraak begon in China. Het communistische land ‘dat de bevolking wil beheersen en de kerken wil beperken.’
Zijn islamitische collega imam Fawaz uit Den Haag is nog preciezer: corona is een straf van Allah voor de wijze waarop de Chinezen met de islamitische Oeigoeren omgaan.
Met de verspreiding van het virus naar andere landen, wordt de schuldvraag ook breder. Binnen het hindoeïsme klinkt de theorie dat corona een straf is voor het eten van vlees. Het al genoemde RD spreekt in een hoofdredactioneel commentaar over plagen die God stuurt om de mensen tot inkeer te brengen. Net als bij ds. Kort is daar het zondige rijtje abortus, euthanasie en genderideologie.

Einde der tijden


In het eveneens christelijke
wordt het coronavirus gezien als teken van het einde der tijden, zij het, dat het al eeuwen bezig is. Scherper is het oordeel van de Schiedamse ‘hooligan for Christ’ Wim van Zanten op
. Hij koppelt het virus aan de voorspellingen in de Bijbel, in de Openbaring van Johannes.
De minister van gezondheidszorg in Israël, Yaakov Litzman, hoopt ook dat het virus een voorbode is van de komst van de messias ‘die ons komt verlossen van alle ellende op de wereld.’ Litzman noemde homoseksuelen 'zondaars'. Een ultra-orthodoxe rabbi in Israël legde zelfs een link tussen homoseksualiteit en de corona-pandemie.
In de aangifte tegen de Krimpense predikant speelt dat ook een rol. Leon Houtzager, zelf homoseksueel, stapte naar de politie omdat ds. Kort in zijn tirade het heeft over ‘zonden die tegen de scheppingsorde indruisen’. Zonder het expliciet te noemen, bedoelt Kort daarmee ook homoseksualiteit, stelt Houtzager.
Ralph Drollinger, predikant in de VS, spreekt ook van corona als de ‘toorn Gods’ voor homoseksualiteit. Drollinger is niet de eerste de beste: hij leidt het bijbelklasje van president Trump op het Witte Huis. The New York Times noemt hem zelfs de ‘schaduw diplomaat’ van de regering-Trump.

Joden en heksen


Het zoeken van zondebokken doet denken aan de vervolging van joden en heksen door de eeuwen heen, ook altijd gekoppeld aan rampspoed. In de veertiende eeuw leidde de pestepidemie tot grote pogroms tegen de joden, omdat zij de waterbronnen zouden hebben vergiftigd.
De vervolging van de joden door de nazi’s laat zien dat het zoeken van schuldigen in problematische tijden niet aan religies is voorbehouden. Ook in deze coronatijd doen wilde theorieën de ronde. De meest in het oog springende is die dat 5G de oorzaak is: corona is ofwel een rechtstreeks gevolg van de straling, dan wel het breekt het afweersysteem van het lichaam af. En dit alles in opdracht van een (vage) wereldmacht.
Wie ook hier denkt 'dit is het werk van een paar complotgekkies', die komt bedrogen uit. Het in brand steken van 5G-masten is in meerdere landen een serieus, actueel probleem. De Britse gezondheidsdienst haast zich zelfs te zeggen dat de relatie corona-5G een ‘hoax’ is. 'De ergste vorm van nepnieuws'. In Nederland wordt de link gelegd door het twitteraccount van de Gele Hesjes.
Het Rotterdamse medium Tresi Barros legt het weer zo uit: corona is het antwoord van de aarde om weer in balans te komen. ‘Jullie gebruiken en misbruiken moeder aarde en nu betalen jullie terug’. Het komt dicht bij wat velen dezer dagen zeggen, dat de coronacrisis tot andere inzichten zal leiden over het gebruik van de aarde en ons consumptiepatroon.

Worstelen


Gemeenschappelijk is in ieder geval dat corona niet wordt gezien als een simpel virus, dat er nu eenmaal is. Van dominee Kort tot medium Tresi, het zijn worstelende mensen die in de coronacrisis zoeken naar betekenis, naar een oorzaak en daardoor ook naar een oplossing. De schuld wordt steevast buiten de eigen groep gelegd. Van Oeigoeren tot homoseksuelen.
Opvallend is dat de eigen groep immuun wordt geacht. In het genoemde hoofdartikel van het RD wordt opgeroepen tot biddagen. Schiedammer Wim van Zanten zegt het zo: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de Heer ons beschermt.’ Juist de laatste dagen blijkt dat kerkelijke bijeenkomsten mogelijk een bron van besmetting zijn geweest, zoals in Sommelsdijk.
De Israëlische minister van gezondheidszorg, die homoseksualiteit als zonde ziet, is nu zelf besmet, net als zijn vrouw. God straft direct, zullen ze in sommige kringen weer zeggen.