nieuws

MaasstadZorg onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft MaasstadZorg in Rotterdam voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De stichting biedt onder meer verpleging en verzorging thuis aan cliënten in Rotterdam. Volgens de inspectie zijn er risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg.
Zorgverleners houden, zegt de inspectie, zich niet aan de veilige principes van de medicatieketen. Ook heeft de bestuurder niet van iedere zorgverlener in beeld waarvoor zij bevoegd en bekwaam zijn. Ook zijn de kwaliteit van zorg en zorgverlening niet in beeld bij de bestuurder.
Tot slot blijkt volgens er volgens de inspectie binnen MaasstadZorg nog onvoldoende sprake van een cultuur gericht op leren en verbeteren. In 2017 en 2019 bracht de inspectie ook al bezoeken aan deze zorgaanbieder. Sindsdien zouden onvoldoende verbeteringen zijn doorgevoerd.