nieuws

Corona-update Rotterdam: meer boetes voor negeren 1,5-meterregel en nieuwe maatregelen

De gemeente Rotterdam breidt de opvang voor daklozen met tientallen plekken uit. Dat is één van de nieuwe maatregelen die getroffen zijn vanwege de coronacrisis. Dat schrijft het college in een uitgebreide corona-update aan de raad.
Zo is het Easyhotel geopend voor de opvang van 46 dak- en thuislozen. Op het slaapschip Allegro is nog eens plek voor zeventig mensen. Gedurende de noodmaatregelen (tot en met 28 april) zijn voor buitenslapers en niet-rechthebbenden de volgende locaties beschikbaar: gymzaal Hoogvliet, Sportcentrum West en Sporthal Alexander.

Houden Rotterdammers zich aan de regels?

In de raadsbrief informeert burgemeester Aboutaleb over de genomen maatregelen om de corona-uitbraak en de gevolgen daarvan te bestrijden. Hij schrijft dat in de meeste wijken en plekken in de stad de Rotterdammers zich de afgelopen week goed aan de regels hebben gehouden en dat de sfeer rustig was.
Als de anderhalvemeterregel niet werd nageleefd zijn mensen erop aangesproken. Wel zijn er de afgelopen week meer boetes uitgedeeld voor het niet nakomen van opgelegde maatregelen dan in de week ervoor. Voor en tijdens het paasweekend zal er extra worden ingezet op het voorkomen en tegengaan van drukte. Rotterdammers worden nogmaals opgeroepen om, ook bij mooi weer, thuis te blijven.

Nieuwe maatregelen

De gemeente heeft een aantal nieuwe maatregelen genomen. Bijvoorbeeld het in gebruik nemen van het WhatsApp-nummer 010-66 80 136 van Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond om hulp te vragen bij huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat nummer is te gebruiken voor mensen die thuis niet veilig zijn en die niet kunnen bellen voor hulp.

Wie zoekt werk, wie heeft werk?

Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden gaat Rotterdam samen met andere gemeenten in de regio, het UWV, Randstad en sociale partners banen uitwisselen.
Via de website rijnmondwerktdoor.nl worden werkgevers die minder of geen werk meer voor hun medewerkers hebben in contact gebracht met bedrijven die juist hard mensen nodig hebben. Rijnmond is de eerste regio in Nederland die een dergelijk initiatief heeft opgezet.

Schuldenaanpak

Ook wordt de uitbreiding van hulp bij schuldenaanpak in Rotterdam versneld ingevoerd. Niet pas aan het einde van het jaar, maar al in mei moet er overal in de stad een team financiële hulpverleners zijn. Zij helpen inwoners bij het aanpakken van schulden.
Het aantal mensen met geldproblemen in deze coronacrisis groeit, zo is de verwachting. Hoe eerder zij hulp krijgen bij het aanpakken van hun schulden hoe beter, zo vindt het stadsbestuur.

Coulance voor culturele instellingen

Rotterdam heeft besloten coulant te zijn bij het innen van de huren van panden van de gemeente, bijvoorbeeld ruimten waar culturele instellingen in zitten. Op verzoek wordt uitstel van betaling verleend. Ook zal er in elke situatie worden gekeken hoe het moet bij het inlopen van ontstane betalingsachterstanden.
De gemeente neemt ook maatregelen voor sekswerkers en tegen 'zoekgeraakte' kinderen. Daarover lees je hieronder meer.Lees meer: Meldpunt voor Rotterdamse leerlingen die zoek zijnLees meer: Gratis opvang voor sekswerkers vanwege corona?