nieuws

Hoe willen 55-plussers graag wonen?

Welke eisen stelt u aan uw woning als u ouder wordt? Om dat in beeld te brengen doet de Dordtse Solange Slootweg onderzoek. De 23-jarige studente heeft een enquête online gezet en hoopt op veel deelnemers.
Ze richt zich op 55-plussers in de regio Rotterdam en de Drechtsteden. Slootweg loopt stage bij projectontwikkelaar Van Wijnen West in Dordrecht, die de uitkomsten kan gebruiken om specifieke woningen of woonvormen te realiseren.
De enquête staat online en is hier te vinden. "Het kost hooguit tien minuten, dus ik hoop dat veel mensen even tijd hebben om een paar praktische vragen te beantwoorden”, zegt de studente.
Ze geeft voorbeelden: “Wil je dicht bij voorzieningen zoals winkels wonen? Wil je goed openbaar vervoer voor de deur hebben? Wil je een tuin of keuken delen met andere bewoners? En wat vind je het meest belangrijk?”
Met de uitkomsten moet een programma van eisen gemaakt worden voor de bouw van betaalbare, levensloopbestendige woningen. Slootweg hoopt het onderzoek eind mei af te kunnen ronden.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of filmpje via WhatsApp ons of Mail: nieuws@rijnmond.nl