nieuws

Nieuwe gemeente op Voorne-Putten stap dichterbij

Brielle
Brielle
De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben woensdag aangegeven per 1 januari 2023 samen een nieuwe gemeente te willen gaan vormen. De wettelijke procedure hiervoor zal worden opgestart.
De gezamenlijke gemeenten gaan zich nu buigen over het herindelingsontwerp. Hierin worden alle betrokken partijen meegenomen; de raden, colleges, medewerkers, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het concept voor de nieuwe gemeente moet aan het einde van dit jaar af zijn.
Ook maken Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne een gezamenlijk plan van aanpak om de fusie te realiseren. Dit wordt eind mei aan de gemeenteraden gepresenteerd.
In januari vroegen we in Brielle hoe de nieuwe gemeente eventueel moet gaan heten:
De gemeenteraadsverkiezingen worden in november 2022 gehouden.