nieuws

Aboutaleb wil 300 jongeren een tweede kans geven

ROTTERDAM - Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam wil dat driehonderd jongeren met een strafblad voor de zomervakantie aan het werk of een stage worden geholpen. Hij zei dit maandagavond tijdens een bijeenkomst over veiligheid in Hillesluis.
Als jongeren voor een baan of stageplaats solliciteren, moeten ze vaak een verklaring van goed gedrag afgeven, maar jongeren met een politie-aantekening krijgen deze niet. Daardoor zouden ze voor vrijwel geen enkele baan of stage in aanmerking komen.
Om deze jongeren toch een tweede kans te geven heeft de Rotterdamse burgemeester aan wethouder Schrijer van werkgelegenheid gevraagd om in de loop van 2010 driehonderd Rotterdamse jongeren met een strafblad aan werk of een stage te helpen. De wethouder denkt dat er werkgevers zijn die deze jongens in dienst willen nemen.

Hillesluis

De burgemeester maakte dit bekend tijdens een bijeenkomst in Hillesluis. Omdat Hillesluis slecht scoorde op de laatste veiligheidsindex kwamen deelgemeente, stadsmarinier en politie maandag verantwoording afleggen aan de burgemeester en bewoners.
In deze index wordt de wijk regelmatig beoordeeld op basis van politiecijfers en de veiligheidsgevoelens van bewoners. Uit de index kwam onder meer naar voren dat bewoners uit Hillesluis vooral jongerenoverlast als een probleem zien. De politie zou te weinig doen en bewoners zelf zouden vaak niet ingrijpen uit angst voor een grote mond.

Plannen

Een van de aanwezige jongeren, de 14-jarige Tarik Elhasani, opperde het plan om jongeren te laten helpen om de problemen in de wijk op te lossen, bijvoorbeeld door andere jongeren aan te spreken op hun gedrag. Dit zou gestalte kunnen krijgen in de vorm van 'zakgeldbaantjes'.
De burgemeester was enthousiast over het plan, maar wees erop dat de deelgemeente verantwoordelijk is. Dagmar Oudshoorn, voorzitter van de deelgemeente Feijenoord, liet weten dat er al soortgelijke zakgeldbaantjes zijn, maar dat ze gaat kijken of er mogelijkheden zijn om meer jongeren te betrekken bij de veiligheid in de wijk.
Aboutaleb beloofde eind juni terug te komen in Hillesluis om te zien wat er van de plannen is terechtgekomen. In de tussentijd moeten deelgemeente, politie en woningcorporatie aan de slag om Hillesluis veiliger te maken.
Foto1: Burgemeester Aboutaleb tijdens de bijeenkomst in Hillesluis.
Foto2: Tijdens de bijeenkomst kregen ook bewoners de kans om ídeeën te opperen.