nieuws

Nog geen info over bijstandsaanvraag? Bel gemeente Rotterdam

Rotterdammers, die een maand na de aanvraag van bijstandsuitkering vanwege corona (TOZO-regeling) nog geen geld hebben gekregen, kunnen nu versneld een voorschot krijgen. Daarvoor kan er gebeld worden met het speciale telefoonnummer 010-4984777 of 14010.
De gemeente heeft deze maatregel genomen na klachten die onder andere via Rijnmond zijn binnengekomen. Bijvoorbeeld van Brigitte Dalmaijer. Zij heeft al op 23 maart direct een aanvraag gedaan, maar hoorde na de goedkeuring niets meer.

Geen geld meer

Belletjes met de gemeente leverden ook niets op. De medewerkers aan de telefoon hadden niet de juiste informatie voor handen. Voor Brigitte is de nood hoog, omdat zij door ziekte van haar dochter al de reserves had verbruikt, die ze als zzp’er had opgebouwd.
De dochter heeft de afgelopen maanden een stamceltransplantatie ondergaan en is herstellende. Zij lag tot half maart in revalidatiecentrum Rijndam, maar moest naar huis omdat er bedden nodig waren voor coronapatiënten.
“Sindsdien is mijn dochter thuis en komt er van werken vrijwel niets. Hooguit 1 uur per dag dat ik iets aan huis kan doen. Maar er is verder geen tijd voor omdat ik haar medisch moet begeleiden en moet verzorgen. Dus komt er ook geen geld binnen.
De afgelopen weken heeft ze bij familie en vrienden geld geleend, maar dat kan niet langer doorgaan.

Bellen na een maand

Wethouder Moti zegt dat er inmiddels maatregelen zijn genomen. “Vandaag zijn al 7-duizend voorschotten verstrekt. Als het goed is krijgen mensen dat vandaag of morgen op hun bankrekening. Mochten er toch mensen zijn die niet binnen 28 dagen een voorschot hebben gehad dan vraag ik hen contact op te nemen met de gemeente, zodat we hen alsnog versneld een voorschot kunnen geven”, aldus wethouder Moti.

Vanaf nu kunnen de telefonische medewerkers dus direct in het dossier kijken wanneer een aanvraag is gedaan en hoe ver het ermee staat. Ook is op de website van de gemeente hier een tekst over gezet.
In Nederland zijn er al wel andere steden die veel eerder geld hebben uitgekeerd. Dat Rotterdam later is komt volgens Moti doordat de aantallen hier groter zijn. Rotterdam doet voor verschillende andere gemeenten de dienstverlening. Daarom zijn er op de afdeling nu 100 medewerkers extra bijgezet. Overigens heeft Brigitte inmiddels haar geld gekregen.