nieuws

Raad van State zet streep door hotel en woningen in Ouddorp

De gemeente Goeree-Overflakkee moet nieuw onderzoek doen naar de gevolgen van het realiseren van een hotel en veertig woningen in Ouddorp. Het huidige plan maakt onvoldoende duidelijk wat de realisatie doet met het omliggende natuurgebied, aldus de Raad van State, die het afkeurde.
Volgens Nederlands hoogste bestuursrechter is in het plan Ouddorp Bad-Oost onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen van stikstof voor het Natura 2000-gebied. Het gaat om Duinen Goeree en Kwade Hoek. Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee maakte bezwaar vanwege de vrees voor de aantasting van de natuur.
Het plangebied is gelegen tussen de Oude Nieuwlandseweg en de Vrijheidsweg, ter hoogte van de Blankersberg in Ouddorp. De ontwikkeling van het gebied begon vijf jaar geleden. Het bestemmingsplan werd ruim een jaar geleden door de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee goedgekeurd.