nieuws

Meeste meldingen discriminatie over huidskleur, speciale aandacht voor islamofobie

Bij de politie in de Rotterdamse regio zijn afgelopen jaar 822 meldingen binnengekomen van discriminatie. Het gaat om discriminatie door bijvoorbeeld burgers, verhuurders en werkgevers. Discriminatiemeldpunt RADAR kreeg nog eens 475 meldingen vanuit Rotterdam en omgeving.
Discriminatie is het ongelijk behandelen van groepen mensen vanwege bijvoorbeeld komaf, godsdienst, geslacht of beperking.
Volgens de instanties gaat het in de meeste gevallen om discriminatie op grond van huidskleur of afkomst (40 procent). Mensen met een donkere huidskleur krijgen bijvoorbeeld op werk te maken met racistische uitingen, of hun kinderen worden gepest op school. Verder gaat het vaak om discriminatie op grond van een beperking of chronische ziekte (11 procent), godsdienst (10 procent) of geslacht (9 procent).
Bij de politie ging 16 procent van de meldingen gepaard met geweld.
De cijfers geven het aantal meldingen weer, uit verschillende onderzoeken blijkt dat het werkelijke aantal incidenten hoger ligt. Ongeveer 20 procent van de Rotterdammers heeft ervaringen met discriminatie. De drempel om dat te melden bij RADAR of de politie lijkt nog voor veel mensen te hoog.

Afkeer tegen islam

Het afgelopen jaar was speciaal aandacht voor islamofobie, angst voor of afkeer tegen islam en moslims. Dat was vanwege het ingevoerde gedeeltelijke boerkaverbod, waarbij moslimvrouwen op bepaalde locaties, zoals in het ov of in overheidsgebouwen, geen boerka mogen dragen.
RADAR kreeg meldingen van vrouwen die vanwege hun hoofddoek werden afgewezen voor een baan of vrijwilligerswerk, of in de sportschool geen sporthoofddoek mochten dragen. Bij de politie kwamen meldingen binnen van vernieling aan moskeeën.
Mede door de campagne Meld Discriminatie Nu in maart 2019 vonden meer mensen het meldpunt. Direct na de campagne verdubbelde het aantal meldingen.

Lastig vergelijken

Het aantal meldingen van discriminatie steeg, maar de cijfers van 2019 (822) zijn lastig te vergelijken met 2018 (523), omdat de politie twee vormen van registreren heeft samengevoegd. In 2018 en daarvoor werd discriminatie tegen bijvoorbeeld politiemensen, RET-personeel en zorgpersoneel nog apart bijgehouden.
Rotterdam zegt in een brief aan de gemeenteraad meldingen van discriminatie en de uitkomsten van RADAR altijd serieus te nemen. Ook wil Rotterdam meer onderzoek naar de ervaringen van moslima's op de arbeidsmarkt.
De gemeente heeft al verschillende activiteiten tegen discriminatie door bijvoorbeeld uitzendbureaus of verhuurders. Met subsidies aan Internationale Vrouwendag, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie en Rotterdam Pride hoopt de gemeente op meer acceptatie van diversiteit in de stad.