nieuws

'Druk op revalidatieklinieken neemt toe door coronavirus'

© Archief
De druk op revalidatiecentra in Nederland neemt toe door het coronavirus, meldt de krant Trouw. De klinieken zien een flinke toestroom van voormalig ic-patiënten die inmiddels hersteld zijn van het virus, maar door hun ziekenhuisopname ernstig verzwakt zijn.
Hoe groot de patiëntenstroom precies is, wordt geïnventariseerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De besturen van verschillende klinieken, waaronder Rijndam Revalidatie in Rotterdam, pleiten echter voor landelijke coördinatie op dit vlak. Zo kunnen de revalidatiepatiënten, net als wat gebeurt met ziekenhuispatiënten, worden verspreid over verschillende klinieken.
Bertjo Renzenbrink, bestuurslid van Rijndam Revalidatie, zegt in de krant dat er op het gebied van inhoud, expertise en protocollen al veel wordt uitgewisseld tussen de verschillende klinieken die medisch specialistische revalidatie aanbieden. "Maar uiteindelijk vult iedereen de zorg een beetje anders in en wordt de urgentie niet in elke regio even sterk gevoeld." Hij stelt dat de toestroom van mensen die moeten revalideren nu nog behapbaar lijkt, maar dat niemand een idee heeft hoelang deze situatie nog duurt.

Regionale samenwerking

De Rotterdamse revalidatiekliniek heeft de handen regionaal al wel ineen geslagen met het Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis, Laurens en Aafje. Deze laatste twee bieden geriatrische revalidatiezorg aan, wat bedoeld is voor kwetsbare ouderen.
Zij ontwikkelen met elkaar een speciaal protocol, om coronapatiënten na hun ontslag van de intensive care naar de juiste instelling met de juiste zorg te leiden. Rijndam verwacht de piek in deze voormalig ic-patiënten in de maanden mei en juni.