nieuws

Rotterdamse advocaat: noodtoestand uitroepen was beter geweest

Steeds meer mensen verzetten zich tegen de hoge boetes voor het niet houden van genoeg afstand. Bij de Rotterdamse advocaat Remko Wijling hebben zich meerdere mensen gemeld die bezwaar willen maken tegen hun bekeuring.
Hij en andere juristen maken zich zorgen over het democratische gehalte van de coronamaatregelen omdat die geen wettelijke basis hebben. "De noodverordeningen werken tijdelijk en zijn niet voor een langere tijd bedoeld", aldus Wijling. Momenteel zit er geen geldigheidsduur aan de noodverordening. Terwijl er toch 'vergaande inbreuken' zijn, zoals de sluiting van de horeca of de anderhalvemeterregel.
Aan een noodverordening gaat geen democratisch proces aan vooraf, legt Wijling uit. Het was juridisch te rechtvaardigen toen de noodverordening werd uitgeroepen, vanwege de unieke situatie van het coronavirus. "Als die een structureel karakter lijkt te krijgen, dan is er een wetgeving nodig die democratisch is gelegitimeerd."
Het kabinet is bezig met een spoedwet om de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus een steviger juridische basis te geven. Binnen enkele weken moet deze wet de noodverordeningen vervangen waarin de maatregelen nu zijn vastgelegd.

'Beperkte noodtoestand was juridisch gezien verstandiger geweest'

Nederland heeft in tegenstelling tot landen als Frankrijk en de Verenigde Staten geen noodtoestand uitgeroepen. "Als je nu naar het onvoorspelbare karakter van het virus en de inbreuk van de maatregelen kijkt, dan was het juridisch gezien verstandiger geweest om de beperkte noodtoestand uit te roepen. Dan had je achteraf de spoedwet niet nog moeten indienen."
Het handhavingsniveau verschilt per Veiligheidsregio. "In de spoedwet zullen fundamentele leefregels komen te staan", denkt Wijling. "Waarschijnlijk zullen er structurele beperkingen in komen."

Lees meer

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier