nieuws

Tientallen miljoenen verlies voor Rotterdamse culturele sector door lockdown

De schade van de coronamaatregelen voor culturele instellingen in Rotterdam komt uit op minstens 26 miljoen euro. Dat blijkt uit een rondgang van de gemeente in maart. De schadepost is nog vele malen hoger, omdat veel organisaties niet aan het onderzoek meededen en de lockdown inmiddels is verlengd.
Vijfenzeventig instellingen die meerjarige subsidies ontvangen van de gemeente, brachten in kaart wat de gedwongen sluiting vanwege de coronacrisis voor ze betekent. Festivals, evenementen en andere organisaties die geen subsidie of projectsubsidies van de gemeente Rotterdam krijgen, zijn niet meegenomen in de analyse. De inventarisatie werd gemaakt voor de periode van een lockdown tot 1 juni en tot 1 juli. Dat leverde een kostenpost op van respectievelijk 21 en 26,2 miljoen euro. De verliezen nemen dagelijks toe door misgelopen inkomsten uit ticket- en horecaverkopen, extra oplopende kosten door bijvoorbeeld het uitstellen van voorstellingen, maar ook het geheel schrappen van evenementen.

Kasmi: 'Schade is fors'

Wethouder Said Kasmi van Cultuur schrijft dinsdag aan de gemeenteraad dat de schade deels wordt opgevangen door lastenvermindering vanuit de gemeente en door steunmaatregelen van het kabinet. Het gaat daarbij onder meer om uitstel van betaling van huren en inkomenssteun aan zzp’ers. De culturele instellingen blijven per saldo in juli nog zitten met een ongedekt verlies van 13,3 miljoen, aldus Kasmi. Volgens hem wijzen de cijfers op een forse schade, maar komt het voorbestaan van de meeste instellingen dankzij de steunmaatregelen niet in gevaar.

Eerdere bezuinigingsronde

De gemeente schrijft de sector nog nauwelijks bekomen was van de bezuinigingen in het Zijlstra-tijdperk' en dus voor de corona-uitbraak weinig reserves had (in 2011 kortte VVD-staatssecretaris Halbe Zijlstra de sector met 200 miljoen euro). Kasmi waarschuwt dan ook: “Onder de cijfers zit een uiterst kwetsbare sector, waarin faillissementen dreigen als er ook maar iets verder tegenzit, zoals een grote huurder die afzegt of het opschuiven van de datum waarop de sector weer kan opstarten.” Ook het herinrichten van bijvoorbeeld musea vanwege de 1,5 meter-samenleving kan tot faillissementen leiden.

Verlies loopt op

De verwachting is dat het verlies de komende maanden voor veel organisaties en instellingen nog met miljoenen verder oploopt. Kasmi is in gesprek met de cultuursector en met de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) over de “toekomst van cultuur in Rotterdam na corona”. De uitkomst daarvan wordt meegenomen in nieuw beleid voor de korte en langere termijn.

Mondjesmaat steun van kabinet voor sector, vindt oppositie

Ondertussen onderhandelt de gemeente ook met het Rijk over steun. Het kabinet heeft 300 miljoen euro steun toegezegd aan de cultuursector. Gemeenten en provincies krijgen een vergoeding van 50 miljoen, maar onduidelijk is nog wat Rotterdam daarvan krijgt.
Dinsdag bleek overigens tijdens een debat in de Tweede Kamer dat de linkse oppositiepartijen 300 miljoen veel te laag vinden. Ze wezen met name naar de miljarden noodsteun voor vliegmaatschappij KLM. De Kamer ging uiteindelijk akkoord met het bedrag, maar pas nadat minister Van Engelshoven had toegezegd dat het hierbij gaat om een bedrag om de eerste maanden te overbruggen. Nu de crisis langer gaat duren, gaat ze op zoek naar extra geld, beloofde ze.