nieuws

Telefonische hulplijn voor Rotterdamse mantelzorgers: de Mantelfoon

De gemeente Rotterdam heeft een telefonische hulplijn geopend voor Rotterdamse mantelzorgers. Het gaat om een telefonische dienst die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar is. De lijn heet de Mantelfoon.
Rotterdam heeft zo’n 85-duizend mantelzorgers. Vaak zijn dit de kinderen of partners van de mensen die zij verzorgen. Soms valt deze zorg zwaar en voelt de mantelzorger zich overbelast. Niet alle mantelzorgers weten dat zij hulp kunnen krijgen en vaak trekken zij te laat aan de bel.
Met de komst van de Mantelfoon geeft de gemeente volgens wethouder Grauss (Armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg) gehoor aan de oproep voor meer hulp. “Een veel gehoorde wens was een mantelzorgsteunpunt waar individuele mantelzorgers hun hart kunnen luchten en persoonlijk advies kunnen krijgen."