nieuws

Maasstad Ziekenhuis luidt noodklok over dreigend miljoenentekort door coronacrisis

De coronacrisis zorgt ervoor dat ziekenhuizen in de financiële problemen komen. Er moet snel duidelijkheid komen over compensatie, zegt Peter Langenbach van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.
Het ziekenhuis luidt de noodklok over de situatie die nu is ontstaan. Over het eerste kwartaal heeft het ziekenhuis door de coronacrisis een tekort van rond de drie miljoen euro.
"De kosten zijn hoger, omdat we extra personeel moeten inhuren en we investeringen hebben moeten doen", legt Langenbach uit. "Daarnaast kunnen we een deel van de capaciteit niet gebruiken voor de reguliere zorg en daardoor komt er minder geld binnen."
Het Maasstad Ziekenhuis staat daar niet alleen in. Ook bij andere ziekenhuizen speelt dit probleem. "Nu hebben wij nog het geluk dat we wat vet op de botten hebben", gaat Langenbach verder. "Maar er moet wel een oplossing komen."

Juiste keuze maken

Het gevaar dreigt dat nu de reguliere zorg weer wordt opgestart ziekenhuizen voorrang gaan geven aan behandelingen die relatief meer geld opleveren. Langenbach: "En dat moet je niet willen. Je moet eerst kijken naar welke patiënten de hulp het hardst nodig hebben. Pas aan het einde moet je naar het financiële plaatje kijken."
Langenbach pleit ervoor om het samen te doen. "Coronapatiënten leveren dan misschien minder op, maar we moeten wel samen hierin optrekken en solidair ruimte gaan reserveren voor coronapatiënten."

Rijk, banken en verzekeraars

Daarin is ook een rol weggelegd voor de overheid, de banken en de verzekeraars. "Als je wilt dat we ruimte gaan creëren, dan moet er ook financieel meer ruimte voor zijn."
"Als ziekenhuisbestuurder moet je ook zorgen dat aan het einde van de maand ook de hypotheek en de lonen betaald worden. Als dat niet gaat dan staat de bank straks weer om de hoek en dan kunnen we volgend jaar onze budgetten voor investering niet aanspreken. Want investeren in de toekomst is hard nodig, niet alleen nu, maar ook voor de tijd na de coronacrisis."

Lees meer

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier